Nasze Zasady

Staramy się być jednymi z najlepszych w tworzeniu wartości we właściwy i godny zaufania sposób, zobowiązując siebie i nasze firmy do wzięcia odpowiedzialności i działania w sposób zrównoważony, jednocześnie tworząc motywujące środowisko pracy.

Ludzie i Planeta

Promowanie Praw Człowieka

Poszanowanie i promowanie praw człowieka ma zasadnicze znaczenie dla realizacji naszej misji. Każdy musi mieć możliwość godnego życia i być traktowany z szacunkiem. Prawa człowieka są podstawą naszego zaangażowania w innowacje, współpracę, zrównoważony rozwój i wydajność.

Zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i jakości

Zrównoważone przedsiębiorstwa buduje się poprzez nacisk na zdrowie, bezpieczeństwo i jakość w całym łańcuchu wartości. BioMar nigdy nie idzie na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników. Oczywiście koncentrujemy się również na bezpieczeństwie, jakości i wartościach odżywczych żywności.

Priorytetem BioMaru jest, aby wszyscy pracownicy wracali do swoich rodzin bez uszczerbku na zdrowiu.

Zaangażowanie na rzecz naszej planety

BioMar jest zaangażowany w zrównoważony rozwój i działania na rzecz klimatu. Co więcej, nasze zaangażowanie wykracza daleko poza naszą firmę i naszą branżę. Wyznaczamy ambitne cele i zapraszamy do szerokiej współpracy w zakresie ochrony naszej planety. W końcu mamy tylko jedną planetę i dbanie o jej bezpieczeństwo wymaga wspólnych działań.

Nasz Kodeks Postępowania

The Right Way nakreśla sposób działania BioMaru wewnątrz firmy i w ramach łańcucha wartości producentów owoców morza.

Pobierz naszą politykę

Etyka Biznesowa

Przyjazna konkurencja

Promujemy wolną konkurencję. Wierzymy, że obecność w branży z silną konkurencją wzmacnia naszą ogólną misję, aby dawać z siebie wszystko i w ten sposób utrzymać naszą wiodącą pozycję na rynku. Dlatego aktywnie promujemy kulturę, w której wszyscy pracownicy i menedżerowie wiedzą, jak ułatwić uczciwą współpracę z naszymi interesariuszami.

Ochrona interesów BioMar

Każdy pracownik BioMaru musi chronić interesy naszej firmy w ramach swoich obowiązków. Nasz model biznesowy daje pracownikom wiele możliwości, a z tą wolnością wiąże się odpowiedzialność. Dlatego też kładziemy nacisk na unikanie konfliktów interesów i ufamy osądowi naszych pracowników.

Ochrona informacji

Od wszystkich członków rodziny BioMar oczekujemy ochrony wrażliwych informacji biznesowych i danych osobowych. Zarządzamy naszymi danymi w solidnych systemach i prosimy naszych pracowników o ochronę informacji zgodnie z odpowiednimi przepisami rządowymi. Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna, dlatego wdrożyliśmy RODO i Politykę plików cookie we wszystkich naszych operacjach.


­

BioMar Speak-Up Line

Jeśli jakikolwiek pracownik BioMar lub osoba trzecia uważa, że doszło do naruszenia lub podejrzewa się naruszenie jakichkolwiek przepisów rządowych, naszego Kodeksu postępowania, naszych polityk lub standardów, należy skorzystać z naszej linii BioMar Speak-Up Line (linia dla sygnalistów).
Jest to poufna usługa świadczona przez niezależną firmę Got Ethics, w ramach której każdy pracownik lub osoba trzecia może zgłosić swoje obawy.
Podane przez Ciebie informacje zostaną przekazane firmie Schouw & Co (właścicielom Grupy BioMar) przez Got Ethics za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości w sposób poufny. Możesz zdecydować, czy chcesz udostępnić swoje imię i nazwisko.
Wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem BioMar Speak-Up Line są traktowane jako poufne przez naszą komisję ds. etyki. Jeśli zgłoszona wątpliwość dotyczy któregokolwiek z członków komisji, oczywiście nie będą oni zaangażowani w rozpatrywanie sprawy.
Wolimy otrzymać zgłoszenie dotyczące czegoś, co okaże się nieistotne, niż nie zająć się daną kwestią, ponieważ nie została ona zgłoszona.
Zero tolerancji dla działań odwetowych
Zależy nam na tym, aby użytkownicy czuli się komfortowo, zgłaszając swoje wątpliwości lub prosząc o poradę. BioMar nie toleruje żadnych działań odwetowych wobec osób zgłaszających problem lub pomagających w dochodzeniu.
Zabieranie głosu, zgłaszanie wątpliwości i proszenie o pomoc wymaga odwagi, a czasami powstrzymuje nas strach przed reakcją innych. Każdy przypadek odwetu na pracowniku lub stronie trzeciej za zgłoszenie problemu powinien zostać zgłoszony.
Należy pamiętać, że celowe fałszywe oskarżenia nie będą tolerowane. Ponadto zgłoszenie problemu nie zwalnia pracownika lub strony trzeciej z konsekwencji ich własnego niewłaściwego postępowania.
Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni, a w ciągu 60 dni przedstawimy plan działania w celu rozwiązania problemu.

Speak-Up Line

Jeśli podejrzewasz naruszenie naszego kodeksu postępowania, zasad lub jakiegokolwiek prawa, poinformuj nas o tym.

Prześlij raport
BioMar Speak-Up Line nie jest usługą alarmową. Prosimy o nieużywanie tej strony do zgłaszania zdarzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub mienia. Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem tej usługi mogą nie spotkać się z natychmiastową reakcją.
Jeśli potrzebujesz pomocy w nagłych wypadkach, musisz skontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi i/lub władzami.