BioMar koncentruje się na niebieskiej podróży w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju

Wiedza na temat kilku krytycznych obszarów wpływu pasz dla akwakultury na środowisko jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dlatego też dokumentacja wybranych pasz BioMaru w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) będzie teraz zawierać nowe wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Informacje te pomogą hodowcom w dążeniu do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

W Globalnym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2020, BioMar ogłosił swoje ambicje na rok 2030, dotyczące bardziej zrównoważonych pasz dla akwakultury. Nowe cele zakładają głębsze zrozumienie takich aspektów zrównoważonego rozwoju, jak na przykład obiegowy i regeneracyjny charakter surowców. Jest to zestaw nowych wskaźników opracowanych z myślą o zrównoważonym rozwoju i oddzieleniu łańcucha dostaw pasz od żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nasze trzy ambicje uwzględniają holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju i pokazują, że BioMar bierze na siebie odpowiedzialność i jest liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju branży. Ambicje te zostały przekształcone w innowacyjne rozwiązania w zakresie pasz o niskim wpływie na środowisko, które mają pomóc hodowcom w ich niebieskiej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Unikanie przerzucania się problemami

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zawarte w dokumentacji paszowej koncentrują się na śladzie węglowym, zawartości składników o charakterze obiegowym i regenerującym, a także FFDR paszy.

- Duży nacisk kładzie się na działania na rzecz klimatu i redukcję gazów cieplarnianych (GHG), co jest uzasadnione i do czego w BioMarze podchodzimy bardzo poważnie. Jednak zrównoważony rozwój to nie tylko redukcja naszego śladu węglowego. Jeśli chcemy rozwijać akwakulturę, musimy brać pod uwagę również inne czynniki, wyjaśnia Vidar Gundersen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie BioMar.

- Wierzymy w zrównoważoną planetę. Aby uniknąć przerzucania się problemami, konieczne jest ocenianie potencjalnych rozwiązań przy użyciu najlepszych w swojej klasie metod naukowych opartych na zrównoważonym rozwoju. Zastosowanie szerszego zakresu metryk pozwala na bardziej zrównoważone i holistyczne podejście do naszych działań – kontynuuje Vidar Gundersen.

- Dążąc do zminimalizowania negatywnego wpływu i ograniczenia ryzyka, zachęcamy do poprawy sytuacji w naszym łańcuchu dostaw. Chcemy motywować do stosowania praktyk regeneracyjnych i naprawczych, a jednym ze sposobów, w jaki możemy to zrobić, jest wyznaczenie minimalnych poziomów włączenia składników o charakterze obiegowym i regeneracyjnym – dodaje Vidar Gundersen.

Metodologia oparta na badaniach naukowych

Zrównoważone sterowanie łańcuchem wartości, ocena cyklu życia (LCA) oraz analiza przepływu materiałów pozwalają BioMarowi oszacować wpływ wywierany zarówno na poziomie firmy, jak i poszczególnych produktów. Dzięki temu hodowcy mają możliwość wyboru w oparciu o wydajność paszy, ceny oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

Pomiary parametrów oddziaływania naszych pasz na środowisko opierają się na metodologii o podstawach naukowych i analizach przeprowadzonych za pomocą naszego narzędzia LCA BioSustain™. - Są to bardzo złożone zagadnienia. Ważne jest dla nas, by pracować z dokładnymi danymi i solidną metodologią naukową, dlatego nasi wysoko wykwalifikowani naukowcy zajmujący się zrównoważonym rozwojem, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, włączyli je do naszych narzędzi - mówi Vidar Gundersen.

Niebieska podróż

- Dostęp do dokładnych i różnorodnych informacji ma kluczowe znaczenie dla podejmowania właściwych kroków w naszej niebieskiej podróży. Wierzymy, że umieszczenie informacji o zrównoważonym rozwoju w dokumentacji naszych pasz zapewni hodowcom lepsze zrozumienie tych zagadnień, co z kolei pomoże im w podejmowaniu decyzji - wyjaśnia Vidar Gundersen.

- BioMar jest liderem ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszej branży. To było prawdziwie przełomowe wydarzenie, kiedy kilka dekad temu zaczęliśmy podawać w dokumentach paszowych informacje o zrzucie fosforu i azotu pochodzących z pasz BioMaru. Dziś, dzięki udostępnianym przez nas informacjom, hodowcy otrzymują pomoc w dążeniu do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Zapraszamy hodowców do przyłączenia się do naszej niebieskiej podróży - podsumowuje Gundersen.

Zaktualizowane informacje na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju znajdą się w dokumentach paszowych produktów takich jak jak Blue IMPACT, Salvea i wybranych produktów EFICO, dostarczanych przez nasze fabryki w regionie EMEA.