Cele biomaru w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zatwierdzone jako „najbardziej ambitne”

19 kwietnia 2023, podczas prezentacji Raportu Zrównoważonego Rozwoju BioMaru za rok 2022, firma ogłosiła, że stała się pierwszą z branży akwakultury, której ambicje w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zostały niezależnie zatwierdzone w celu osiągnięcia trajektorii 1,5°C. Jest to obecnie najbardziej ambitna inicjatywa w ramach Science Based Targets Initiative (SBTi).

"Ponieważ około 80% emisji dwutlenku węgla w hodowli akwakultury pochodzi z paszy, nasi klienci oczekują od BioMaru podjęcia ambitnych kroków w celu ograniczenia naszych emisji" - stwierdził Vidar Gundersen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy BioMar.

Globalne ocieplenie i zmiana klimatu należą do najbardziej palących problemów, przed którymi stoi ludzkość. Znajdujemy się w okresie przejściowym w zakresie energii i emisji pochodzących z paliw kopalnych, a najbliższe 10-20 lat będzie decydujące dla tego, czy uda nam się odwrócić trend globalnego ocieplenia.

Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zawiera "ostateczne ostrzeżenie" dotyczące zmian klimatu. IPCC ogłosił, że działalność człowieka spowodowała wzrost globalnych temperatur już o 1,1°C w porównaniu z poziomami przedprzemysłowymi (IPCC, 2023). Jeśli działalność człowieka się nie zmieni, przed końcem wieku ocieplenie prawdopodobnie przekroczy poziom przedprzemysłowy o 3°C (Hausfather i Peters, 2020).

Raportu Zrównoważonego Rozwoju BioMaru za rok 2022 przedstawia ambitne cele redukcyjne, zatwierdzone przez inicjatywę SBTi. W 2022 roku, całkowita redukcja była na poziomie 5,5% w stosunku do zobowiązania BioMaru do zmniejszenia emisji o jedną trzecią do 2030 roku. Wraz z dostawcami, BioMar uruchomił programy naprawcze w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zwiększenia praktyk obiegowych i regeneracyjnych, ponieważ większość śladu węglowego pasz dla akwakultury obejmuje emisje z zakresu 3, związane z surowcami.

"Stosowany w praktyce, oparty na nauce zrównoważony rozwój jest mantrą BioMaru, a jakość danych jest tutaj kluczem. Mamy wykwalifikowane zespoły globalne i lokalne, które pracują z najnowocześniejszymi narzędziami i metodologiami w celu optymalizacji rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszyscy osiągniemy nasze cele szybciej dzięki współpracy w ramach łańcucha wartości," powiedział Vidar Gundersen.

W 2022 roku, BioMar skończył 60 lat i uczcił ten kamień milowy inicjując środowiskowe i społeczne projekty w całej firmie. Zostały one przedstawione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju BioMaru za rok 2022, wraz z nową strategią korporacyjną.

"Podjęliśmy największy proces strategiczny w historii BioMaru. Rezultatem naszej nowej strategii jest wyjście poza zagadnienia dotyczące jedynie paszy i, miejmy nadzieję, utorowanie BioMarowi drogi do stania się jeszcze lepszym dostawcą pomocnych rozwiązań. Nasza nowa strategia, ABOVE & BEYOND, będzie kierowała naszymi działaniami i inicjatywami do 2028 roku. Jest to ambitne przedsięwzięcie z ekscytującymi możliwościami, a zrównoważony rozwój nie jest już tylko częścią strategii - jest strategią", podsumował Carlos Diaz, Dyrektor Generalny Grupy BioMar.