Inteligentny upcykling - redukcja odpadów zmniejsza ślad węglowy

Innowacje w ramach morskich łańcuchów dostaw zmniejszają ślad węglowy BioMaru. Ciągłe doskonalenie BioMaru w zakresie ograniczania ilości dziko odławianych ryb w naszych paszach zapoczątkowało kilka nowych partnerstw i inwestycji w gospodarkę o charakterze obiegowym. 

Marine By-Product from Seafood Production

Rezultatem tych nowych przedsięwzięć jest zarówno zwiększenie charakteru obiegowego naszych surowców, zmniejszenie naszej zależności od zasobów ryb dziko żyjących, jak i zmniejszenie śladu węglowego składników morskich.  

Zmniejszenie naszej zależności od ryb dziko żyjących 

Pomimo zmniejszenia udziału składników morskich o ponad 70% w ostatnich dziesięcioleciach, BioMar nadal ma duże zapotrzebowanie na składniki morskie, które mają kluczowe znaczenie dla żywienia, zdrowia i dobrostanu ryb.  

BioMar inwestuje w upcykling produktów ubocznych pochodzących z ryb dziko żyjących, aby zapewnić, że żadne z cennych składników odżywczych nie zostaną zmarnowane. Skupiliśmy się na dwóch obszarach: łańcuchu dostaw oraz rynku suplementów omega-3.  

Upcykling odpadów z dziko odławianych ryb i owoców morza 

Dziki połów ryb i owoców morza rozpoczyna się od odłowu przez komercyjne statki rybackie. Ryby są poławiane z myślą o konkretnym rynku docelowym wśród konsumentów i są to takie gatunki jak plamiak stosowany w przygotowaniu ryby z frytkami, dorsz stosowany w bacalao lub makrela stosowana w sushi.  

Części, które ludzie lubią jeść, zwykle filety, są usuwane z ryb i przetwarzane zgodnie z preferencjami rynkowymi. Odpady (głowy, ogony, szkielety i wnętrzności) były w przeszłości albo wyrzucane, albo wykorzystywane do celów niespożywczych.  

Tak czy inaczej, składniki odżywcze zawarte w odpadach były zazwyczaj częściowo lub całkowicie usuwane z globalnego systemu żywnościowego.  

Współpraca BioMaru z innowacyjnymi morskimi „biorafineriami” pozwoliła przekształcić te odpady w wysoce odżywcze składniki pasz dla ryb i krewetek. Składniki odżywcze są następnie ponownie przetwarzane ze składników morskich i włączane jako aminokwasy, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały do hodowlanych ryb owoców morza.  

Kiedy ryby hodowlane, takie jak łosoś, są filetowane i sprzedawane do konsumpcji, otrzymujemy nowy strumień produktów ubocznych pochodzących z hodowlanych ryb i owoców morza. Ci sami dostawcy przetwarzają je następnie na cenne składniki morskie, które są wykorzystywane w paszach dla różnych gatunków akwakultury. Ten obiegowy system zapewnia, że jak największa ilość składników odżywczych uzyskanych z dziko odławianych ryb jest spożywana przez ludzi.  

Odzyskiwanie odpadów z suplementów omega-3 

Branża suplementów omega-3 produkuje olej rybny do zastosowań funkcjonalnych i medycznych w zakresie zdrowia ludzkiego. Branża ta rozwija się w tempie około 8% rocznie i odpowiada za około 20% globalnego spożycia oleju rybnego rocznie.  

Przemysł omega-3 opiera się na tych samych surowcach, co sektor ryb i owoców morza, ale tradycyjnie koncentruje się na mniejszych tłustych rybach, takich jak sardynki i sardele. Proces oczyszczania i usuwania kwasów tłuszczowych omega-3 z surowego oleju rybnego tworzy olej uboczny, który zawiera bardzo mało kwasów omega-3, ale wiele innych ważnych kwasów tłuszczowych, które ryby i krewetki mogą wykorzystać jako źródło energii.  

Kiedy BioMar po raz pierwszy zaczął badać potencjał produktów ubocznych w tym sektorze, wiele zakładów produkujących omega-3 spalało ten olej jako paliwo, gdy ceny oleju napędowego były wysokie. Taka praktyka powoduje spalanie resztek składników odżywczych, które mogłyby być dostępne jako pasza dla akwakultury, jednocześnie emitując CO2 do atmosfery, co jest dodatkowo szkodliwe.  

Wymagało to wielu lat wspólnych innowacji z dostawcami, ale dziś BioMar jest liderem w branży upcyklingu tych składników odżywczych z powrotem do żywności dla ludzi, poprzez włączenie resztek oleju do pasz dla akwakultury.  

W związku z tym, BioMar zainwestował znaczne środki w upcykling odpadów z dziko odławianych ryb i owoców morza, aby zapewnić, że żadne z cennych składników odżywczych nie zostaną zmarnowane. W branży składników morskich i w ramach partnerstwa Niebieskiej Żywności trwają prace nad znalezieniem sposobów wychwytywania tych cennych składników odżywczych. 

 

Read the full story and read more about BioMar's sustainability initiatives in our 2023 Sustainability Report.

Read more