Mikroalgi nie są już uważane przez biomar za składnik niszowy

Duńska fabryka BioMaru w Brande znacząco zwiększyła zakres stosowania mikroalg w swoim portfolio surowców. Stosowanie mikroalg we flagowej linii produktów wytwarzanych w Brande pozwala BioMarowi na zaostrzenie kryteriów zrównoważonego rozwoju, ponieważ składnik ten przyczynia się do zmniejszenia zależności od zasobów ryb dziko żyjących.

Doświadczenie z surowcami na bazie alg

Rozszerzenie szerokiego portfolio surowców stanowi jeden z fundamentów przełomowych innowacji w BioMarze, ponieważ trwają poszukiwania nowych składników, które przyczynią się do rozwoju nowatorskich rozwiązań i zrównoważonego rozwoju.

BioMar rozpoczął badania i rozwój składników opartych na algach w 2013 roku. Działania obejmowały szeroko zakrojone wewnętrzne i zewnętrzne projekty badawcze. Najnowszym przykładem jest projekt "Alga4Fuel&Aqua", będący wynikiem współpracy pomiędzy BioMar Hellenic, Uniwersytetem Tesalskim i innymi kluczowymi interesariuszami.

Pierwsze komercyjne pasze zawierające mikroalgi trafiły na rynek w 2016 roku, a do 2021 roku BioMar osiągnął poziom miliona ton pasz dla łososia zawierających mikroalgi. Dzięki rozszerzeniu portfolio surowców w fabryce w Brande, mikroalgi nie są już przez BioMar uważane za składnik niszowy.

Anders Brandt-Clausen, Dyrektor Zarządzający BioMar w Krajach Bałtyckich, wyjaśnia: "Mikroalgi od lat były i nadal są dla nas strategicznym składnikiem zmieniającym kierunek rozwoju. Teraz jesteśmy zachwyceni, że możemy znacznie zwiększyć ilość wykorzystywanych przez nas produktów i podnieść poprzeczkę zrównoważonego rozwoju dla naszych flagowych produktów. Mikroalgi nie są już nowatorskim pomysłem, stały się komercyjną rzeczywistością."

Zrównoważony i pożywny profil

Surowce morskie takie jak mączka rybna i olej rybny są doskonałym źródłem składników odżywczych istotnych dla ryb, jednak ich zasoby są ograniczone. Poprzez włączenie mikroalg o wysokiej zawartości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega do diety, możliwe jest teraz ominięcie ryb żyjących dziko i bezpośrednie zastosowanie pierwotnego źródła morskich kwasów omega-3. Pomaga to zmniejszyć wpływ na nasze oceany, zapewniając jednocześnie, że ryby odżywiane są optymalnie, a także obniża wskaźnik Fish In:Fish Out.

Ważny element w osiąganiu wysokich ambicji

BioMar kieruje się filozofią pozyskiwania surowców i składników, które nie konkurują z ludzkim łańcuchem dostaw.

Dlatego też podjęliśmy konkretne działania i sformułowaliśmy szereg ambicji, wśród których znalazł się cel, aby do 2030 roku pasze BioMar były w 50% biodegradowalne i odnawialne. Surowce biodegradowalne to te pochodzące z produktów ubocznych i odpadów, natomiast surowce odnawialne są definiowane przez BioMar jako te, które w znaczący sposób zmieniają równowagę pomiędzy wpływem ekosystemu a ludzkimi systemami produkcji w kierunku pozytywnych wyników środowiskowych.

AlgaPrime™ DHA, dostarczany przez firmę Corbion, zostanie włączony do składu flagowych, wysokowydajnych diet firmy BioMar, a także przyczyni się do wzmocnienia profilu zrównoważonego rozwoju takich produktów jak Blue IMPACT, EFICO Enviro i ORBIT.

"Postrzegamy to jako wstęp do produkowanej w Brande następnej generacji pasz o wysoce zrównoważonym profilu. Dodatek mikroalg otwiera drogę do dalszego rozwoju naszych zrównoważonych pasz, z których bezpośrednio skorzystają nasi hodowcy, redukując wpływ hodowli na środowisko" - podsumowuje Anders Brandt-Clausen.