Mniej znaczy więcej

Hodowcy ryb mogą osiągać lepsze rezultaty stosując mniej paszy. Performance Concept BioMaru pozwala zoptymalizować paszę, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb żywieniowych ryb oraz realizacji celów hodowli. Jest to korzystne nie tylko dla hodowców i akwakultury, ale również dla środowiska.

­


Pasze dla ryb zawierają azot (N) i fosfor (P), pierwiastki niezbędne do wzrostu ryb. Jednak za duża ilość azotu i fosforu prowadzi do obniżenia jakości wody. A ponieważ jakość wody wpływa na całe środowisko wodne i wyniki hodowli – im mniej paszy używa się w hodowli ryb, tym lepiej.

Współczynnik wykorzystania paszy (FCR)

FCR to powszechnie stosowany w hodowlach ryb i innych zwierząt wskaźnik, który pozwala określić stosunek nakładów do wyników.

Obraz: Jak obliczyć FCR

Podczas gdy optymalny FCR zależy od niezliczonych czynników – takich jak jakość wody, temperatura czy zarządzanie zbiornikiem wodnym – większość hodowców chce zminimalizować FCR, nie ryzykując przy tym, że potrzeby żywieniowe ryb nie będą zaspokojone, a cele hodowli nie będą osiągnięte. Zakładając, że te warunki zostają spełnione, innowacyjne pasze dla ryb pomagają hodowcom zredukować FCR. Współczesne technologie i wiedza pozwalają BioMarowi tworzyć wysokowydajne pasze dla ryb, skutkujące minimalnym FCR.

Z kolei niski FCR pozwala hodowcom produkować ryby przy minimalnym wpływie na środowisko i osiągać lepsze wyniki, stosując mniej paszy.

Niski FCR to:

  • Mniejsze wydzielanie azotu i fosforu

  • Lepsza jakość wody

  • Mniejszy wpływ na środowisko