Podejmowanie odpowiedzialności

Odpowiedzialność środowiskowa, społeczna i ekonomiczna to nie tylko zobowiązanie BioMaru jako firmy, ale także wymaganie wobec naszych dostawców. Nasz zespół SAAT (Autoryzacja, Audyt i Identyfikowalność Dostawców - Supplier Approval, Audit and Traceability) zapewnia elastyczne, stabilne i zrównoważone działanie całego łańcucha dostaw, stojącego za każdą dostawą pasz BioMaru do klientów na całym świecie.

Surowce pozyskiwane przez BioMar pochodzą z całego świata i bardzo zróżnicowanych ekosystemów. Musimy więc mieć pewność, że każdy z surowców stosowanych w naszych paszach, jest produkowany i dostarczany w odpowiedzialny sposób, o minimalnym wpływie na środowisko naturalne i społeczności lokalne. Dlatego właśnie BioMar utworzył zespół SAAT, dzięki któremu mamy pewność, że nasi dostawcy spełniają wymagania BioMaru, a my zarządzamy wpływem, jaki wywieramy, poprzez globalny i złożony łancuch dostaw.

Czym jest SAAT?

Utworzony przez BioMar zespół SAAT jest odpowiedzialny za autoryzację oraz audyt dostawców, a także zapewnienie pełnej identyfikowalności surowców stosowanych w produkcji pasz BioMaru. Dzięki SAAT, nasz proces autoryzacji zarówno dostawców jak i surowców pozostaje niezmiennie bardzo wymagający, a oparty jest na Kodeksie Postępowania oraz Polityce Zaopatrzenia Grupy BioMar.

Każdy dostawca musi przejść rygorystyczny process autoryzacji, na który składają się, między innymi, ocena procesu produkcji, określenie poziomu akredytacji oraz ocena ryzyka surowców, włącznie z ewaluacją bezpieczeństwa żywności. Jedynie autoryzowani dostawcy mogą współpracować z BioMarem i jedynie autoryzowane surowce mogą być przez BioMar nabywane – dzięki temu zapewniamy wysoką jakość i ograniczamy ryzyko. Wszystkie te procesy przeprowadzane są w ścisłej współpracy i przy ogromnym wkładzie lokalnych i globalnych zespołów ds. zaopatrzenia, a także działów odpowiedzialnych za kontrolę jakości czy bezpieczeństwo żywności.

Działy BioMaru odpowiedzialne za zaopatrzenie na bieżąco aktualizują naszą bazę dostawców i surowców. Aktualni dostawcy i surowce poddawani są corocznej ewaluacji, a wymagana dokumentacja jest aktualizowana regularnie w ciągu roku. Audyt na miejscu jest ważnym uzupełnieniem tych działań, dzięki któremu mamy pewność, że dostawcy spełniają wymogi i standardy BioMaru. Każdego roku nasi audytorzy przeprowadzają 15-20 globalnych audytów na miejscu, a także wiele audytów lokalnych, w których biorą udział doświadczeni pracownicy BioMaru, z których każdy jest ekspertem w dziedzinach takich jak zaopatrzenie, bezpieczeństwo żywności, kontrola jakości, zrównoważony rozwój czy logistyka.

Aby wesprzeć pracę SAAT, BioMar implementuje obecnie zrównoważone rozwiązania, które udoskonalą mechanizmy autoryzacji i audytowania, a także poszerzą przejrzystość i identyfikowalność każdego surowca wprowadzanego do naszego systemu.

Podejmowanie odpowiedzialności

BioMar to globalny gracz, działający na całym świecie. Taka pozycja wymaga od nas wzięcia odpowiedzialności za ciągłe minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz podejmowanie działań, które są korzystne dla lokalnych ekosystemów i społeczności. BioMar wywiązuje się z tego obowiązku i zachęca innych uczestników łańcucha dostaw do tego samego, dzięki czemu razem zapewnimy zrównoważoną przyszłość.