Ryby to wydajne źródło białka

Akwakultura oferuje jedną z najmniej zasobochłonnych metod produkcji żywności. Ryby nie tracą energii na walkę z grawitacją, a ponieważ są zmiennocieplne, nie tracą jej także na regulację temperatury ciała. Dzięki temu są niezwykle wydajne energetycznie.

­


Ryby dostarczają dużą ilość jadalnego mięsa

Nie wszystkie sektory produkujące żywność są sobie równe. Przy zużyciu 100 kg paszy, 56 kg mięsa ryb może trafić na talerze konsumentów, podczas gdy w przypadku drobiu jest to 22 kg, wieprzowiny – 11 kg, a wołowiny – jedynie 4 kg.

Fcr w różnych hodowlach

Współczynnik wykorzystania paszy (FCR) jest niski w akwakulturze. FCR oblicza się dzieląc ilość podanej paszy przez masę uzyskaną w procesie produkcji. In niższy FCR, tym bardziej wydajna produkcja. Przykładowo, w hodowlach bydła FCR wynosi od 6 do 10, dla trzody chlewnej – od 2.7 do 5, dla kurczaków – od 1.7 do 2, a dla dużych ryb łososiowatych – od 1.2 do 1.5.

Przeczytaj więcej o FCR