Troska o życie pod wodą

Zasoby ryb morskich są zagrożone. Musimy bardziej troszczyć się o oceany, aby te zasoby ochronić, a także zapewnić im zrównoważony rozwój.

­


BioMar pracuje nad realizacją 14-ego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby pokonać trudności przed jakimi stoją nasze oceany, takie jak przełowienie, utrata bioróżnorodności i postępująca eutrofizacja wybrzeży.

Przez ostatnie trzy dekady, biologicznie niezrównoważone połowy wzrosły trzykrotnie. Jest to poważne zagrożenie dla globalnych zasobów ryb morskich oraz oceanów.

Zrównoważone pasze dla akwakultury

Aby pokonać problemy, z którymi mierzą się ekosystemy morskie, musimy zwiększyć wysiłki związane z ochroną środowiska i

zrównoważonym wykorzystywaniem oceanów i ich zasobów. Dla akwakultury oznacza to stosowanie zrównoważonych pasz. BioMar produkuje pasze dla ryb, które:

  1. Zaspokajają wymogi żywieniowe ryb bez polegania na skąpych zasobach morskich.

  2. Pozwalają hodowcom produkować więcej ryb niż wykorzystywanych jest w produkcji pasz (FIFO<1), dzięki czemu akwakultura jeszcze nigdy nie była tak zrównoważona.

W konsekwencji, hodowcy stosujący pasze BioMaru mogą złagodzić efekty przełowienia i zatroszczyć się o życie pod wodą.

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

Czym jest FIFO?

FIFO (Fish In:Fish Out) to współczynnik, który określa wydajność akwakultury w odniesieniu do ryb morskich, które stosowane są w produkcji paszy oraz ryb w hodowli.

­

BioMar pracuje nad realizacją wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.un.org/sustainabledevelopment/