ORBIT Inicio Plus starter feed for trout in RAS

ORBITInicio Plus

Gatunek

Produkt

ORBIT

Etap

Kategoria

Systemy recyrkulacyjne (RAS)

Cechy Produktu

ORBIT Inicio Plus został opracowany z myślą o większym narybku i przeznaczony do specjalistycznej hodowli w systemach recyrkulacyjnych. ORBIT Inicio Plus koncentruje się na zapewnieniu narybkowi najlepszego możliwego odżywiania i produkcji zdrowego, żywotnego narybku przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności zarówno ryb, jak i biofiltra.

  • Skupienie się na zapewnieniu najlepszego możliwego odżywiania narybku i produkcji zdrowego, żywotnego narybku.

  • Specjalistyczny pokarm do hodowli w systemach recyrkulacyjnych.

  • Zawiera probiotyk Bactocell®.

-

Kliknij tutaj aby zażądać hasła dostępowego oraz linku do deklaracji paszowych.
Po uzyskaniu hasła deklaracje paszowe będą dostępne tutaj.

Rozwiązania Żywieniowe

Napędzanie wzrostu i wydajności

Dowiedz się więcej