Sorumlu kaynaklardan tedarik edilen hammaddeler

BioMar, sorumlu kaynaklardan ve güvenli hammadde sağlamak için birkaç yönteme sahiptir. Bu yöntemlerden biri, her bir hammadde ve tedarikçi ile ilgili gereksinimlerin ve risklerin derinlemesine değerlendirilmesine dayalı olarak düzenli olarak tedarikçi denetimleri gerçekleştirmektir.

BioMar Denetim Ekibi, taze işlenmiş balık ununun nasıl paketlendiğine dair ilk elden izlenimler ediniyor.

BioMar yemleri, sorumlu kaynaklardan ve güvenli hammaddelerden yapılmaktadır.  BioMar, tüm hammaddelerini, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, kalite sistemleri, etik ve çevre politikaları dahil olmak üzere kendi risk değerlendirme prosedürlerine göre onaylanmış ve denetlenmiş tedarikçilerden temin etmektedir. 

SAAT nedir?

BioMar'ın Tedarikçi Onayı, Denetimi ve İzlenebilirliği (SAAT), küresel ve yerel kaynak bulma, satınalma ve kalite yöneticileri ayrıca asistanlarından oluşan güçlü bir ekiptir. SAAT ekibi, BioMar Davranış Kuralları ve BioMar Kaynak Kullanımı Politikasını temel alarak hem tedarikçilerin hem de hammaddelerin tutarlı ve yüksek kalitede onay sürecini sağlar.

BioMar'da, üç farklı hammadde grubu bulunmakta olup her biri için uzman bir ekip atanmıştır: marin hammaddeler, marin olmayan hammaddeler ve katkı maddeleri. Ayrıca tedarikçiler ya global ya da yerel olarak kategorize edilmektedir. Berthel Vestergaard, BioMar Danimarka fabrikasının tedarik yöneticisi; kalite ve gıda güvenliği konusunda hiçbir tavizleri olmadığı için, tedarikçilerin ve BioMar yemlerinde kullanılacak her bir hammaddenin bir dizi süreçten geçmesi gerektiğini belirtmektedir.

Detaylı ürün özellikleri

- BioMar yemlerinde kullanmayı planladığımız her bir hammadde için, kategori yöneticileri ilgili fonksiyonlardan gerekli desteği alarak tüm hammadde spesifikasyonlarını oluşturmaktan sorumludurlar. Bu spesifikasyonlar hem global düzeyde hem de yerel düzeyde geçerlidir.

BioMar Davranış Kuralları

- Bize hammadde tedarik etmek isteyen firmalara yüksek standartlar koyuyoruz. Küresel pazarda hammadde tedarik eden çok uluslu bir şirket olarak rolümüzün bir parçası, kendimizin yanı sıra tedarikçilerimizin de BioMar Davranış Kurallarımızda belirtilen standartları karşılamasını sağlamaktır. Tüm tedarikçiler BioMar Davranış Kuralları’ nı imzalamalı ve tanımalıdır.

Risk değerlendirmesi

- Ayrıca BioMar, her bir hammadde kaynağına ve tüm tedarikçilere risk değerlendirmeleri uygulamaktadır. SAAT risk değerlendirme prosedürü, örneğin menşe ülkesi, işleme derecesi, bir hammadde üzerinde gıda güvenliği risk değerlendirmesi veya tedarikçi ile önceki deneyimler gibi çoktan seçmeli sorular/cevaplar içerir. Tüm bu değerlendirme, karşılaşabileceğimiz risklerle ilgili bir değerlendirme puanı vermektedir.

- BioMar, her yıl tüm tedarikçilere bir tedarikçi yeterlilik anketi gönderir. Bu kapsamlı bir soru listesidir. Verdikleri cevaplara göre, sertifikasyonlardaki gelişmeleri, mevcut yasalara ve düzenlemelere uyumu ve diğer odak noktalarını güncellemiş oluruz. Cevaplar, tedarikçilerin değerlendirmesinde dikkate aldığımız bir puan sağlar.

- Berthel; bu nedenle, risk değerlendirmesi küresel veya yerel bir kaynak bulma yöneticisinin sorumluluğundadır. Kalite departmanıyla işbirliği içinde BioMar Grubu adına çeşitli hammaddeler ve tedarikçiler üzerinde risk değerlendirmeleri ve denetimler yürütüldüğünü belirtti.

Tedarikçilerin yerinde gerçekleştirilen denetimler

BioMar'ın tedarikçi denetçileri kadrosunda yaklaşık 30 baş denetçi ve çok daha kapsamlı sayıda eş denetçi bulunmaktadır. Bir balık unu tedarikçisinde denetim yapmak üzere Finlandiya'ya giden Berthel şunları söyledi:

Yeni hammadde tedarikçilerinin denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Her yıl, mevcut tedarikçilerimizden hangisini yeniden denetleyeceğimizi değerlendiriyoruz. Yıllık bazda üç veya dört denetimi ben yönetiyorum.

- Tedarikçi portföyümdeki bir tedarikçinin risk skoru belirli bir seviyeyi aşarsa, denetim ekibi bir denetim yapılması gerekip gerekmediğini değerlendirir. Denetim, belirli bir tedarikçiyle işbirliği yaparak veya belirli bir tedarikçiden gelen belirli bir hammaddeyi kullanarak karşılaşabileceğimiz riskin daha kesin bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

- Bir tedarikçiyi denetlemeyi planladığımızda özel bir denetim planı oluştururuz. Denetim sırasında değinilecek konular yıllık anketten ortaya çıkabilir. Ayrıca meslektaşlarımın endişelerine yanıt alabilmek için BioMar'ın SAAT organizasyonundan denetimin odak noktalarına ilişkin girdiler topluyorum.

Tedarikçi Denetim planını aldığında, kendi ekibi artık planlanmış denetime hazırlanabilir.

Berthel Vestergaard, denetim için kendisi ve eş denetçisinin tedarikçinin yerine, tercihen üretim tesisine gittiklerini bildirdi. Bir denetim genellikle üç ila altı saat olacak şekilde planlandığını belirtti.

Bu süre zarfında yapıcı bir diyalog, fabrika ve/veya depo ziyaretleri için ayrılmaktadır.

Denetim toplantısı sırasında, yıllık ankete verilen bazı yanıtların daha fazla açıklığa kavuşturulması gerekebilir. Ayrıca toplantı sırasında BioMar'ın hammadde spesifikasyonlarının gözden geçirilmesi de tartışılabilir.

Gıda güvenliğine odaklanma

- Denetim planı, BioMar'ın gıda güvenliği taleplerinin karşılanmasını güvence altına almak için belirlenen prosedürlere odaklanabilir. İşlenmiş bir hammadde üzerinde denetim yapmak büyük olasılıkla üretim birimindeki süreç akışına ilişkin derinlemesine soruları içerecektir. Ayrıca diyalog ve fabrika turunda çapraz kontaminasyon riski gibi olası zayıflıklara özellikle dikkat edeceğiz.

Yüksek düzeyde sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik

- Berthel Vestergaard, BioMar'ın yüksek düzeyde sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik sağlama konusunda özel bir odak noktasına sahip olduğunu belirtmektedir. Bu açıdan, tedarikçinin BioMar'a sunduğu ürünün beklentilerimize uygun olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunması gerekmektedir.

Tam izlenebilirlik, gıda güvenliğinin temelidir. BioMar prosedürleri ve kayıtları, gıda üretim zincirinde hem yukarı hem de aşağı yönde tam izlenebilirliğe katkıda bulunur.

Örneğin, bir balık unu tedarikçisi söz konusu olduğunda, balığın denizde yakalandığı yerden balık unu tesisine ve bir BioMar tesisine bir balık unu partisinin teslimine kadar balık ununun izlenebilirliğini test edebileceğimiz anlamına gelir. Ve geriye doğru izleme, BioMar'ın aldığı belirli bir balık unu partisine geriye doğru izleme yapmak demektir, bu da balık unu tesisine ve balığın nerede yakalandığına kadar geriye doğru izleme yapmak anlamına gelir.

- Berthel Vestergaard, denetimin aynı zamanda tedarikçinin örneğin gıda güvenliği düzenlemelerinde yakında yürürlüğe girebilecek değişikliklere uyum sağlamaya hazır olup olmadığının güvence altına alınmasına da olanak sağladığını söylemektedir.

İlk elden izlenimler için fabrika turu

Fabrikayı ve depoları ziyaret etmek, denetçilerin süreç akışı ve çalışma koşulları da dahil olmak üzere tesisin fiziksel çerçevesi hakkında ilk elden izlenim elde etmelerini sağlar. -Berthel Vestergaard, toplantı odasındaki evrak işleri ve tartışmalarla karşılaştırıldığında fabrika turunun daha uygulamalı olduğunu ve bu sayede öngörülemeyen zayıflıkları ve güçlü yönleri ortaya çıkarabileceğini söyledi.

İşleme tesisideki deponun incelenmesi, depolamanın fiziksel koşulları ve izlenilebilirlik önlemleri gibi parametreler hakkında fikir verir.

Denetim raporu ve eylemler

Denetimden döndükten sonra denetim ekibi, gerçekleri ve izlenimleri özetleyen bir denetim raporu oluşturur: güçlü yönler, gözlemler ve alınacak düzeltici önlemlere ilişkin tavsiyeler. Raporda ayrıca önlem alınması gereken ilgili standartlar, mevzuat, BioMar Grubu gereklilikleri vb. ile ilgili uyumsuzluklar da belirtilmektedir.

Bu denetim raporu tedarikçiye gönderilmektedir. Uygunsuzluk durumunda tedarikçinin, düzeltici eylemlerin uygulanacağını onaylamak için iki hafta içinde denetim raporuna yanıt vermesi gerekecektir.

Yapıcı bir diyalog

- Berthel Vestergaard, denetimlerin yapıcı bir diyalog kurma ruhuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

- Bertel, özellikle işbirliği ortaklarımızın sorularımızı yanıtlamak ve gereksinimlerimize uymak için neler yaptıklarını açıklamak ve göstermek için ellerinden geleni yaptığını görmekten keyif aldığını ve işbirlikçilerimizi takdir ettiğini belirtmektedir.

Berthel, sonuç olarak, sorumlu bir şekilde tedarik edilen ve güvenli hammaddelerin tedariğini sağlamak için taş altında taş bırakılmadığını, denetimlerin bunun için kullandığımız araçlardan biri olduğunu ve tedarikçilerimizle yüz yüze gelmenin her zaman heyecan verici olduğunu belirtti.