Sorumluluğu benimsemek

Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu davranış, BioMar için sadece kurumsal bir taahhüt değil; aynı zamanda tedarikçilerimize yönelik bir taleptir. Tedarikçi Onayı, Denetim ve İzlenebilirlik (SAAT) ekibimiz, dünyanın heryerindeki müşterilerimize gönderilen her BioMar yeminin arkasında güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri sağlar.

BioMar tarafından satın alınan hammaddeler, dünyanın dört bir yanından ve çok farklı ortamlardan tedarik edilmektedir. BioMar için, BioMar yemlerinde kullanılan her hammaddenin sorumlu bir şekilde, çevre ve yerel topluluklar üzerinde minimum etkiyle üretilip teslim edilmesini sağlamak hayati bir unsurdur. Bu amaçla, tüm tedarikçilerimizin BioMar’ ın gerekliliklerine uymalarını, küresel ve zorlu tedarik zinciri boyunca etkimizi yönetmemizi sağlamak adına Tedarikçi Onayı, Denetim ve İzlenilebilirlik (SAAT) ekibi oluşturulmuştur.

SAAT nedir? 

BioMar'ın Tedarikçi Onayı, Denetimi ve İzlenebilirliği (SAAT), küresel ve yerel kaynak bulma, satınalma ve kalite yöneticileri ayrıca asistanlarından oluşan güçlü bir ekiptir. SAAT ekibi, tedarikçilerin genel onayını ve denetimini gerçekleştirmenin yanı sıra, BioMar yemlerinin üretiminde kullanılan hammaddelerin izlenebilirliğini de sağlamaktan sorumludur. SAAT ekibi, BioMar Davranış Kuralları ve BioMar Kaynak Kullanımı Politikasını temel alarak hem tedarikçilerin hem de hammaddelerin tutarlı ve yüksek kalitede onay sürecini sağlar. 

Tüm tedarikçiler, üretim süreci değerlendirmesi, akreditasyon seviyesi belirleme ve hammaddelerin risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere tedarikçi onay sürecinden geçmektedir. BioMar'da yalnızca onaylı tedarikçiler ile sözleşme yapılabilir, sadece onaylı hammaddeler satın alınabilir, böylece kalite gücence altına alınır ve riskler azaltılır. Bu süreçler, yerel ve küresel kaynak bulma ekiplerinin yanı sıra kalite, gıda güvenliği ve diğer yardımcı departmanların yakın işbirliği ve yoğun çaba ve destekleriyle yürütülmektedir.

BioMar satınalma departmanları tedarikçi ve hammadde veri tabanımızı sürekli olarak günceller. Mevcut tedarikçiler ve hammaddeler yıllık olarak değerlendirilmekte olup gerekli dokümanlar yıl boyunca sürekli olarak güncellenmektedir. Yerinde denetim, tedarikçilerimizin BioMar politikaları ve standartlarına uygunluğunu sağlamak ve takip etmek için önemli bir önlemdir. Denetim ekipleri her yıl deneyimli BioMar personellerinin katılımıyla yaklaşık 15-20 küresel ve çok sayıda yerel denetim gerçekleştirmektedir. Her biri satınalma, gıda güvenliği, kalite, sürdürülebilirlik ve lojistik gibi alanlarında uzman ekiplerle katkıda bulunmaktadır.

BioMar, SAAT çalışmasını desteklemek amacıyla, onay ve denetim mekanizmalarını daha da geliştirmek ve BioMar sistemlerine giren her hammaddenin izlenebilirlik derinliğini genişletmek amacıyla şu anda sürdürülebilirlik önlemlerini uygulamaktadır.

Sorumluluğu benimsemek

BioMar, dünya her yerinde faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur. Bu durum, çevresel ayak izini sürekli olarak en aza indirme, yerel ekosistemler ve toplumlar üzerinde olumlu etkiyi sağlama sorumluluğunu da beraberinde getirir. BioMar, bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirmeye, tedarik zinciri içerisindeki diğer paydaşları da teşvik ederek sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için çalışmaktadır.