Efico Alpha feed for fish

EFICOAlpha

Tür

Evre

Kategori

Yüksek performans

Ürün Özellikleri

Çeşitli tarım koşulları için çok yönlü bir yem serisi. Bu yem, optimize edilmiş sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji oranıyla birlikte gelir ve tutarlı performans ve dönüşüm oranı elde etmeye odaklanarak özel olarak tasarlanmıştır. Ürün yelpazesi farklı enerji seviyelerini kapsamaktadır ve belirli bir çiftçi için hangi sindirilebilir enerji seviyesinin optimal olduğunun belirlenmesi, üretim kurulumu ve kapsamının yanı sıra çiftçilik yoğunluğuna da bağlı olacaktır.

 • EFICO Alpha, birden fazla tarım koşuluna sunan çok yönlü bir seridir.

 • EFICO Alpha yemleri, optimize edilmiş yem dönüşüm oranına sahip farklı enerji seviyelerinde mevcuttur.

 • Performans konseptine dayanarak.
  ­

  Daha fazla bilgi için lütfen BioMar ile iletişime geçin.

  ­


­

A versatile feed range for multiple farming conditions. This feed comes with an optimised digestible protein/digestible energy ratio and is specifically designed focusing on attaining consistent performance and conversion rate. The range covers different energy levels, and determining which digestible energy level is optimal for a given farmer will depend on the farming intensity as well as the production setup and scope.

 • EFICO Alpha is a versatile range delivering for multiple farming conditions.

 • EFICO Alpha feeds are available in different energy levels with optimised feed conversion ratio.

 • Based on the Performance Concept.
  ­

  For more information please contact BioMar.

­


­

Универсальный ассортимент кормов для различных условий выращивания. Корма EFICO Alpha обладают оптимальным соотношением перевариваемого белка и перевариваемой энергии и были специально разработаны с акцентом на достижение стабильных эффективности и кормового коэффициента. Ассортимент кормов представляет собой решения с различным уровнем энергии. Выбор крома с оптимальным уровне переваримой энергии зависит от интенсивности выращивания, размера и особенностей производственной площадки.

 • EFICO Alpha — это универсальный ассортимент кормов, подходящая для разнообразных условий выращивания.

 • Обладая оптимизированным кормовым коэффициентом, ассортимент EFICO Alpha предлагает корма с различным уровнем переваримой энергии.

 • Корма разработаны на основе Концепции эффективности BioMar.
  ­

Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным офисом BioMar.

­

Yem Çözümleri

Büyüme ve performansı desteklemek

Daha fazla bilgi edinin