LARVIVABroodstock

Tür

Marka

Evre

Kategori

Anaç

Ürün Özellikleri

LARVIVA Broodstock bakım hem de olgunlaşma dönemlerine yönelik anaç yemleri, yüksek kaliteli yumurta ve larva üretimi için özel olarak formüle edilmiş olup, deniz anaçlarının üreme döngüsü sırasındaki besin gereksinimlerini tamamen karşılamaktadır.

 • Anaç balıklara geleneksel olarak verilen tüm taze veya dondurulmuş yemlerin yerine gelişmiş biyogüvenlik düzeyi sağlar.

 • LARVIVA Broodstock Maturation, ekstra antioksidan vitaminler (C & E) ve araşidonik asit ile desteklenir.

 • Bactocell® ve B-WYSE™ içeren stabil ve yavaş batan peletler.

 • Kararlı, yavaş batan peletler.
  ­

  Daha fazla bilgi için lütfen BioMar ile iletişime geçin.

  ­


­

LARVIVA Broodstock feeds for maintenance are specially formulated for high-quality egg and larvae production and completely cover the nutritional requirements of broodstock during the reproduction cycle.

 • Allows an improved biosecurity level, replacing all fresh or frozen feed traditionally given to broodstock fish.

 • LARVIVA Broodstock is fortified with additional antioxidant vitamins (C and E) and arachidonic acid.

 • Contains Bactocell® & B-WYSE™.

 • Stable, slow sinking pellets.
  ­

  For more information please contact BioMar.

  ­


­

Корм LARVIVA Broodstock разработан для использования в период содержания маточного стада и способствует получению высококачественной икры и личинок, корм полностью покрывает потребности рыбы-производителя в питательных веществах во время цикла воспроизводства.

 • Использование корма LARVIVA Broodstock позволяет повысить уровень биозащиты выращиваемой рыбы, отказавший от использования свежего или замороженного питания, традиционно предоставляемого маточному саду.

 • LARVIVA Broodstock обогащен дополнительными витаминами-антиоксидантами (С и Е) и арахидоновой кислотой.

 • Содержит Bactocell® & B-WYSE™.

 • Гранулы корма стабильные, медленно тонущие.
  ­

  Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным офисом BioMar.

Yem Çözümleri

Büyüme ve performansı desteklemek

Daha fazla bilgi edinin