LARVIVAProStart

Tür

Marka

Evre

Kategori

ilk yemleme

Ürün Özellikleri

Birlikte besleme ve/veya ilk besleme larva diyeti. Larva kalitesi ve performansı arttırmak için optimize edilmiş amino asit profili ve mikro besinli premium yüksek protein larva beslemesi.

 • Sindirilebilirliği ve lezzetliliği artıran doğal bileşenlerin maksimum tutulması için düşük sıcaklıklı bir mikrokapsülleme teknolojisi kullanılarak üretilir.

 • Su kolonunda kolay bir yayılma ve neredeyse nötr yüzdürme için özel olarak tasarlanmış, larvalar tankı popülasyonunun homojen bir beslenme davranışına izin veriyor.

 • Avrupa Komisyonu tarafından balık türleri arasındaki deformiteleri potansiyel olarak azaltma yeteneği için onaylanan tek probiyotik olan Bactocell®'i içerir.
  ­

  Daha fazla bilgi için lütfen BioMar ile iletişime geçin.

  ­


­

Co-feeding or first feeding larval diet. LARVIVA ProStart is a premium high protein larval feed with an optimised amino acid profile and micronutrients to promote larval quality and performance.

 • Produced using a low-temperature microencapsulation technology for maximum retention of natural ingredients, which increases digestibility and palatability.

 • Specially designed for an easy spread and good buoyancy in the water column, allowing a homogeneous feeding behaviour of the larvae tank population.

 • Contains Bactocell®, the only probiotic that is approved by the European Commission for its ability to potentially reduce deformities across fish species.
  ­

  For more information please contact BioMar.

  ­­


­

Дополнительное питание и корм для первичного кормления личинок. Специально для личинок рыбы был разработан LARVIVA ProStart - премиальный корм с высоким содержанием протеина, сбалансированным составом аминокислот и микроэлементами, что в совокупности обеспечивает здоровье рыбы и высокие показатели роста.

 • Корм производится при низких температурах с использованием технологии микрокапсулирования, обеспечивающей максимальную сохранность натуральных ингредиентов, это благоприятно влияет на перевариваемость корма и его вкусовую привлекательность.

 • Структура корма разработана специально для легкого распространения и хорошей плавучести в толще воды, что способствует равномерному кормлению личинок при питании в бассейнах.

 • Содержит Bactocell® - единственный пробиотик, одобренный Европейской Комиссией за его способность снижать количество скелетных аномалий.
  ­

  Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным офисом BioMar.

  ­

Yem Çözümleri

Büyüme ve performansı desteklemek

Daha fazla bilgi edinin