Nowa biała księga: ryby i owoce morza - Dania jest wiodącym ośrodkiem zrównoważonej produkcji i innowacji w akwakulturze i rybołówstwie

Światowe zaopatrzenie w żywność stoi w obliczu ogromnych wyzwań: nierównomiernej dystrybucji, przekarmiania, niedożywienia oraz globalnego wpływu wywieranego przez zmiany klimatu. Przy rosnącej populacji i coraz większym zapotrzebowaniu, jak możemy zapewnić konsumentom zrównoważone dostawy bezpiecznej, wysokiej jakości żywności? Jaką rolę odegra w tym sektor ryb i owoców morza?

Grupa BioMar, założona 60 lat temu w oparciu o fundamentalne filary innowacyjności i świadomości ekologicznej, ma siedzibę w Danii. Podejście BioMaru do wdrażania nowych składników w celu wspierania innowacji i zrównoważonego rozwoju akwakultury, jest jednym z przykładów omówionych w białej księdze "Ryby i owoce morza - Dania jest wiodącym ośrodkiem zrównoważonej produkcji i innowacji w akwakulturze i rybołówstwie". Znaleźć w niej można szereg rozwiązań, które będą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu niezawodnych i zrównoważonych dostaw żywności w przyszłości.

Niniejsza biała księga przedstawia zrównoważone rozwiązania i innowacyjne technologie w rybołówstwie, akwakulturze i przetwórstwie. Efektywne wykorzystanie zasobów, produkty odpadowe, bezpieczeństwo i jakość żywności to niektóre z tematów, którym towarzyszą przykłady współpracy, dzielenia się wiedzą i innowacji w całym łańcuchu wartości. Publikacja ta została opracowana przez Food Nation - publiczno-prywatny duński klaster żywności i rolnictwa non-profit – i zaprezentowana podczas targów Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2023.

Duńska tradycja współpracy jest kluczem do sukcesu

Otoczone morzem Królestwo Danii ma odwieczną tradycję bycia narodem rybaków. Skromne początki rozwinęły się w kwitnący ośrodek rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa. Kluczem do sukcesu była ścisła współpraca i dzielenie się wiedzą w całym łańcuchu wartości i ponad granicami.

Wobec szybkiego wzrostu liczby ludności na świecie, poziom produkcji w ciągu najbliższych 40 lat musi być wyższy niż w ciągu ostatnich 8000 lat. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na białko. Ryby i owoce morza są doskonałym źródłem białka, produkowane są z niewielkim wpływem na klimat i dostarczają wielu składników odżywczych. Dlatego też rybołówstwo i akwakultura mogą w znacznym stopniu przyczynić się do stworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw żywności, który pomoże zaspokoić globalne zapotrzebowanie.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs) są światłem przewodnim dla duńskiej produkcji żywności w zakresie ustanawiania najlepszych praktyk i określania celów innowacji we współpracy ze środowiskiem akademickim, władzami i prywatnymi interesariuszami.

Globalne dostawy pasz i żywności wymagają innowacyjnych rozwiązań

Potrzeba ochrony środowiska - zarówno na morzu, jak i na lądzie - jest głównym motorem innowacji. W rezultacie, duńskie połowy ryb dziko żyjących zmniejszyły swój ślad węglowy o ponad 60 % od 1990 roku i zmierzają obecnie do osiągnięcia pełnej neutralności węglowej do 2050 roku.

"Duński sektor ryb i owoców morza cieszy się globalnym uznaniem w zakresie zrównoważonych metod działania. Od rybołówstwa morskiego po akwakulturę lądową i przemysł przetwórstwa, duńskie technologie i specjalistyczna wiedza skutkują obniżaniem emisji CO2 i zwiększaniem wydajność, bez kompromisów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności" - mówi Jacob Jensen, duński Minister ds. Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa.