Yngelfoder

Vores klækkerisortiment omfatter premium- og standardprogrammer til larve-/post-afvænning samt yngelstadier for at imødekomme målene og protokollerne for klækkeribrug. Sortimentet fuldendes med vores foder af høj kvalitet til moderdyr til både vedligeholdelses- og modningsperioder samt en berigelsesdiæt til hjuldyr og artemia.