I de senere år har vi bemærket en enorm stigning i interessen for bæredygtighed og har modtaget forespørgsler fra alle vores afdelinger og enheder, samt fra kunder og eksterne interessenter. Lige siden lanceringen af ​​BioSustain i 2007 er bæredygtighed blevet en kerne i Biomars formål.

Velkommen til BioSustain Masterclass

Hør vores Global Sustainability Director Vidar Gundersen introducere miljømæssige problemer, der udgør store udfordringer for os alle. Global opvarmning, skovrydning og vandforbrug påvirker alle på denne planet, hver eneste dag. Det er tid til at gentænke.

Cirkulær økonomi

Selvom cirkulær økonomi bestemt har udviklet sig til et modeord i de seneste år, vil vi gerne forklare, hvad det præcis betyder, da det i bund og grund handler om vores ressourcer og hvordan vi bruger dem.

Affaldshåndtering

Ansvarlig forbrug og produktion er et meget vigtigt emne inden for bæredygtighed. Overforbrug og uansvarlig produktion er skadelige for bæredygtig udvikling.

Global opvarmning

Parisaftalen har til formål at holde den globale opvarmning godt under 2 grader Celsius og at "flere bestræbelser" for at begrænse den til 1,5 grader Celsius. For at opnå dette har lande indsendt forhåndsbestemte nationale vedtagne bidrag (INDC'er), der skitserer deres klimaindsats efter 2020.

Biodiversitet og arealanvendelse

BioMar er en anerkendt drivkraft for certificerede, afskovningsfrie og ansvarligt producerede råvarer. Ved at opmuntre landmænd til at øge produktiviteten uden at øge deres miljøfotavtryk, hjælper vi med at beskytte vitale økosystemtjenester, som lokale samfund er afhængige af.

Kulstofcyklussen

Kulstofcyklussen er naturens måde at genbruge kulstofatomer på, som rejser fra atmosfæren til organismer på Jorden og derefter tilbage til atmosfæren igen og igen. Størstedelen af kulstof lagres i klipper og sedimenter, mens resten lagres i havet, atmosfæren og levende organismer.

Ressourcemangel

Når du tænker på bæredygtighed, tænker du ofte på typiske ting som klimaændringer, dyrevelfærd, afskovning og biodiversitet. Men der er en helt ekstra side af bæredygtighed, der er virkelig vigtig for vores industri: ressourcer.

FN's bæredygtige udviklingsmål

Hvad er FN's bæredygtige udviklingsmål, hvorfor er de så vigtige, og hvorfor bør de tilpasses på virksomhedsniveau af ethvert ansvarligt selskab med aktiviteter og forsyningskæde, der spænder over hele kloden?

Global Indkøbspolitik

Vi er fast besluttet på at bringe integritet, bæredygtighed og menneskerettigheder ind i alle led af vores værdikæde.

Læs vores politikker