Vores Principper

Vi stræber efter at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde, ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og operere bæredygtigt, samtidig med at vi skaber et motiverende arbejdsmiljø.

Mennesker og Planeten

Promovering af Menneskerettigheder

At respektere og fremme menneskerettigheder er afgørende for at leve op til vores erklærede formål. Alle skal have mulighed for at leve et værdigt liv og blive behandlet med respekt. Menneskerettigheder er grundlaget for vores engagement i innovation, samarbejde, bæredygtighed og performance.

Sikring af sundhed, sikkerhed og kvalitet

Bæredygtige virksomheder opbygges ved at sikre, at der er et seriøst fokus på sundhed, sikkerhed og kvalitet i hele værdikæden. Her hos BioMar går vi aldrig på kompromis, når det gælder om at holde vores medarbejdere sikre og sunde. Naturligvis er vi også meget fokuserede på fødevaresikkerhed, kvalitet og næringsværdi.

BioMar's førsteprioritet er, at alle medarbejdere vender tilbage til deres familier uden skader.

Forpligtelse over for vores planet

BioMar er engageret i bæredygtighed og klimaindsats. Desuden rækker vores engagement langt ud over vores egen virksomhed og vores branche. Vi sætter ambitiøse mål og byder et bredt samarbejde velkommen, når det handler om at beskytte vores planet. Når alt kommer til alt, har vi kun én planet, og det kræver fælles handling at holde den sikker.

Vores adfærdskodeks

The Right Way beskriver BioMar's måde at arbejde på internt og inden for værdikæden for fisk og skaldyr.

Download vores politik

Forretningsetik

Indbydende konkurrence

Vi fremmer fri konkurrence. Vi mener, at det at være i en branche med stærke konkurrenter styrker vores overordnede mission om at gøre vores allerbedste og dermed fastholde vores førende position på markedet. Derfor fremmer vi aktivt en kultur, hvor alle medarbejdere og ledere ved, hvordan man fremmer et fair samarbejde med vores interessenter.

Beskyttelse af BioMar's interesser

Alle, der er ansat hos BioMar, skal beskytte virksomhedens interesser som en del af deres opgaver. Vores forretningsmodel giver begge vores medarbejdere fuld frihed, og med denne frihed følger ansvar. Derfor understreger vi vigtigheden af at undgå interessekonflikter og samtidig have tillid til vores medarbejderes dømmekraft.

Beskyttelse af oplysninger

Vi forventer, at alle i BioMar-familien beskytter følsomme forretningsoplysninger og personlige data. Vi styrer vores data i solide systemer og beder vores medarbejdere om at beskytte oplysninger i henhold til relevant statslig lovgivning. Det er meget vigtigt for os at beskytte dine oplysninger, og derfor har vi implementeret GDPR og en cookiepolitik på tværs af alle vores aktiviteter.


­

BioMar Speak-Up-linjen

Hvis BioMar-medarbejdere eller tredjeparter mener, at der har været en overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af statslige love, vores adfærdskodeks, vores politikker eller standarder, skal du bruge vores BioMar Speak-Up Line (whistleblower-linje).
Dette er en fortrolig service, der leveres af en uafhængig virksomhed - Got Ethics - hvor enhver medarbejder eller tredjepart kan rejse bekymringer.
De oplysninger, du giver, vil blive leveret til Schouw & Co (ejerne af BioMar Group) af Got Ethics gennem whistleblower-systemet på et fortroligt grundlag. Du kan vælge, om du vil dele dit navn eller ej.
Alle rapporter, der modtages via BioMar Speak-Up Line, behandles fortroligt af vores etiske udvalg. Hvis en bekymring, der rejses, er relateret til et af udvalgets medlemmer, vil de naturligvis ikke blive involveret i behandlingen af sagen.
Vi vil hellere modtage en rapport om noget, der viser sig ikke at være et problem, end at gå glip af et problem, fordi det ikke bliver rapporteret.
Ingen tolerance over for repressalier
Vi ønsker, at du skal føle dig tryg ved at sige fra eller bede om råd. BioMar tolererer ikke repressalier mod nogen, der indberetter et problem eller hjælper med en undersøgelse.
Det kræver mod at sige fra, at rejse en bekymring og at bede om hjælp, og nogle gange er det frygten for andres reaktion, der holder os tilbage. Ethvert tilfælde af repressalier mod en medarbejder eller en tredjepart for at rapportere en bekymring skal rapporteres.
Bemærk, at bevidste falske beskyldninger ikke vil blive tolereret. Desuden vil en indberetning af et problem ikke fritage en medarbejder eller en tredjepart for konsekvenserne af deres egen forseelse.
Alle indberetninger vil blive undersøgt inden for 30 dage, og vi vil præsentere en handlingsplan for håndtering af et problem inden for 60 dage.

Speak-Up Line

Hvis du har mistanke om en overtrædelse af vores adfærdskodeks, politikker eller love, så giv os besked.

Indsend en rapport
BioMar Speak-Up Line er ikke en nødtjeneste. Brug venligst ikke denne side til at rapportere hændelser, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Rapporter, der indsendes via denne tjeneste, modtager muligvis ikke et øjeblikkeligt svar.
Hvis du har brug for nødhjælp, skal du kontakte de lokale beredskabstjenester og/eller myndigheder.