Viime vuosien aikana olemme havainneet kestävyysintressien huomattavaa kasvua niin yrityksemme sisäisesti kuin sidosryhmiemme keskuudessa. Vuonna 2007 julkaistun BioSustain-ohjelman lanseerauksen jälkeen kestävyys on ollut yksi tärkeimmistä BioMarin toimintaa ohjaavista arvoista.  

Tule mukaan BioSustain Masterclassiin

Kuuntele maailmanlaajuisen kestävän kehityksen johtaja Vidas Gundersenin esitelmä ympäristöongelmien haasteista. Ilmaston lämpeneminen, metsäkato ja veden kulutus vaikuttavat meihin kaikkiin joka päivä. Nyt on aika miettiä omia ympäristötavoitteita uudelleen!

Kiertotalous

Kiertotaloudella on suuri merkitys resursseihin ja niiden käyttöön. Vaikka kiertotalous on yleistynyt viime vuosina paljon, haluamme kuitenkin vielä selittää, mitä kiertotalous käytännössä tarkoittaa. 

Kulutus ja kierrättäminen

Vastuullinen kulutus on tärkeä osa kestävää kehitystä. Ylikulutus ja vastuuton tuotanto ovat merkittäviä haittoja maapallollemme. 

Ilmaston lämpeneminen

Pariisin ilmastosopimus pyrkii pitämään maapallon lämpenemisen alle kahdessa asteessa. Tämän saavuttamiseksi YK:n jäsenmaat ovat jättäneet ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet, joissa kuvataan tarkasti ilmastotoimia vuodesta 2020 eteenpäin. 

Luonnon monimuotoisuus ja maankäytön muutos

BioMar on tunnustettu sertifioitujen, hakkuuttomien ja vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden toimittaja. Autamme suojelemaan elintärkeitä luonnonvaroja innostamalla vesiviljelijöitä lisäämään tuottavuutta ilman hiilijalanjäljen kasvua. 

Hiilen kiertokulku

Luonnolla on oma tapansa kierrättää hiiliatomeita ilmakehä, vesistöjen ja maaperän välillä. Suuri osa hiilestä varastoituu kiviin ja sedimentteihin, mutta loput päätyvät esimerkiksi mereen ja ilmakehään. 

Niukat resurssit 

Kestävyydestä puhuttaessa ajatellaan usein ilmastonmuutosta, eläinten hyvinvointia, metsäkatoa ja luonnon monimuotoisuutta. Kestävyyteen linkittyy kuitenkin vahvasti myös resurssit, jotka ovat tärkeä osa teollisuuttamme. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja miksi ne ovat niin tärkeitä? Miksi jokaisen toimivan yrityksen tulisi kiinnittää huomiota omiin vastuullisuustavoitteisiinsa?

Maailmanlaajuinen hankintapolitiikka

Rehellisyys, kestävyys ja ihmisoikeuksiin sitoutuminen kuuluvat arvoketjumme kaikkiin vaiheisiin. 

Tutustu arvoihimme