Raaka-aineiden vastuullinen hankinta

Uusia raaka-aineita arvojemme mukaisesti

BioMarilla olemme sitoutuneet hankkimaan kaikki tarvitsemamme raaka-aineet vastuullisesti. Rehuissa käytetyt raaka-aineet muodostavat 95 % yrityksemme ympäristövaikutuksista.

Yritämme jatkuvasti kehittää tehokkaampaa ja kestävämpää kalataloutta. Tuotteiden laadun ja elintarviketurvallisuuden takaaminen, ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien kunnioittaminen sekä luonnonvarojen suojelu ovat merkittäviä arvoja, joita haluamme vaalia. Tästä syystä vastuullisten raaka-aineiden hankinnan viisi perusperiaatetta on sisällytetty vahvasti mukaan toimintaamme. 

Eettisyys on liiketoimintaamme ohjaava tekijä. Lisäksi avoimuus ja menestyksekäs yhteistyö sidosryhmiemme välillä ovat tärkeä osa arvoketjuamme. 

Viisi periaatettamme

1. Toimimme lainmukaisesti ja rehellisesti

2. Sitoudumme yhteistyöhön ja avoimuuteen

3. Varmistamme tuotteiden laadun ja elintarvikkeiden turvallisuuden

4. Suojelemme luonnonvaroja

5. Noudatamme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia

Uusia tuotteita yhteistyön voimalla

BioMar tekee tiivistä yhteistyötä raaka-aineiden toimittajien, asiakkaiden sekä tutkijoiden kanssa uusien kalanrehuvalmisteiden kehittämiseksi. Lisäksi uskomme asiantuntijatiedon vaihtoon entistä kestävämpien tuotantoprosessien toteuttamiseksi. 

Yhdistämällä asiantuntemuksemme raaka-aineista sekä rehujen tuotannosta ja jalostuksesta, voimme edistää vesiviljelyn kestävää tulevaisuutta.

Yhteistyötä parempien rehujen puolesta

Haluatko olla mukana kehittämässä kestäviä rehuratkaisuja? Ota yhteyttä ja esittele meille tuotteesi oheisella lomakkeella. 

Maailmanlaajuinen hankintapolitiikka

Rehellisyys, kestävyys ja ihmisoikeuksiin sitoutuminen kuuluvat arvoketjumme kaikkiin vaiheisiin. 

Tutustu arvoihimme