Arvomme

BioMar on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan sekä edistämään työntekijöidensä työhyvinvointia.

Ihmiset ja planeetta

Ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuksien kunnioittamin on tärkeässä osassa BioMarin arvoja. BioMarilla haluamme mahdollistaa työntekijöillemme ihmisarvoisen elämän sekä taata kunnioittavan kohtelun. Pidämme ihmisoikeuksia kestävänä perustana uusille innovoinneille, menestyksekkäälle yhteistyölle sekä kestävään kehitykseen. 

Terveyden, turvallisuuden ja laadun varmistaminen

Rakennamme kestävää liiketoimintaa kiinnittämällä huomiota terveyteen, turvallisuuteen ja laatuun koko arvoketjussamme. BioMarilla emme tee kompromisseja työntekijöidemme turvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä asioissa. Keskitymme luonnollisesti toiminnassamme myös elintarviketurvallisuuteen ja ravintoarvoihin liittyviin tekijöihin. 

Ensisijainen tavoitteemme on, että kaikki työntekijämme palaavat perheidensä luokse vahingoittumattomina. 

Sitoutuminen maapalloomme

BioMar on sitoutunut kestävään kehitystä tukeviin ilmastotoimiin ja olemmekin asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita positiivisten ympäristövaikutusten saavuttamiseksi. Planeettamme tulevaisuuden turvaaminen vaatii yhteisiä suojelutoimia.

Toimintaohjeemme

The Right Way kuvaa BioMarin tapaa toimia vastuullisten kalanrehuvalmisteiden tuottajana.

Lataa toimintaohjeemme

Liiketoiminnan etiikka

Vapaan kilpailun vaikutukset

BioMar edistää toiminnallaan vapaata kilpailua. Uskomme, että kilpailu vahvistavat yleistä tahtotilaamme parempien rehuratkaisuiden kehityksessä. Haluammekin edistää kulttuuria, jossa työntekijämme voivat tehdä menestyksekästä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. 

BioMarin etujen suojaaminen

Jokaisen BioMarin työntekijän on suojattava yhtiömme etuja. Luotamme työntekijöidemme arvostelukykyyn, mutta modernin liiketoimintamallimme vapaudet tuovat mukanaan myös vastuuta. Siksi korostamme eturistiriitojen ehdotonta välttämistä. 

Tietosuoja

Odotamme jokaisen BioMar-perheen jäsenen suojelevan arkaluontoisia liiketoimintaan liittyviä tietoja. Vaadimme työntekijöitämme hallinnoimaan kaikkia tietoja hyvin turvatuissa järjestelmissä sekä asiaankuuluvan viranomaislainsäädännön mukaisesti. Lisäksi henkilötietojen suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Tästä syystä olemme ottaneet GDPR:n ja evästekäytännön käyttöön kaikissa toiminnoissamme.


­

Ilmoita väärinkäytöksestä BioMarille

Ota meihin yhteyttä, jos uskot, että BioMarin hallituksen linjauksia, käytännesääntöjämme, toimintaperiaatteitamme tai standardejamme on rikottu.
BioMarin Speak-up Line on riippumaton  Got Ethics -yrityksen tarjoama luottamuksellinen palvelu, jonka kautta kuka tahansa BioMarin työntekijä tai kolmas osapuoli voi ilmoittaa väärinkäytöksestä. Got Ethics toimittaa antamasi tiedot Schouw & Co:lle (BioMar Groupin omistajille) luottamuksellisesti. Voit valita haluatko kertoa nimesi vai et. 
Eettinen toimikuntamme käsittelee kaikki BioMar Speak-Up Line -palvelun kautta saadut ilmoitukset. Jos huolenaihe koskee toimikunnan jäsentä, jäsen ei osallistu tapauksen käsittelyyn. 
Otamme mieluummin vastaan virheellisiksi osoittautuvia ilmoituksia kuin jätämme käsittelemättä olennaisen ilmoittamatta jääneen asian. 
Emme suvaitse epäasiallista käytöstä
Haluamme, että voit rohkeasti puhua tai kysyä neuvoa. BioMar ei suvaitse minkäänlaista epäasiallista käytöstä, joka kohdistuu ongelmasta ilmoittaneeseen tai huolenaiheen selvitystyössä avustaneeseen henkilöön.
Puhuminen, huolen esiin tuominen ja avun pyytäminen osoittavat rohkeutta, mutta joskus meitä pidättelee pelko muiden reaktioista. Kaikesta työntekijään tai kolmanteen osapuoleen kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä tulee ilmoittaa. Huomioithan, että tahallisesti vääriä syytöksiä ei suvaita. Huolesta ilmoittaminen ei myöskään vapauta ilmoittajaa oman väärinkäytöksensä seurauksista.
Kaikki ilmoitukset tutkitaan 30 päivän kuluessa. Lisäksi esitämme toimintasuunnitelman asian ratkaisemiseksi 60 päivän kuluessa ilmoituksesta. 

Speak-Up Line

Jos epäilet, että sääntöjämme, käytäntöjämme tai lakia on rikottu, ilmoita siitä meille.

Ota yhteyttä
BioMar Speak-Up Line ei ole hätäpalvelu. Älä käytä palvelua ilmoittaaksesi tapahtumista, jotka uhkaavat välittömästi henkeäsi tai omaisuuttasi. Huomioithan, että tämän palvelun kautta tehtyihin ilmoituksiin ei välttämättä vastata välittömästi.  
Jos tarvitset välitöntä hätäapua, ota yhteyttä paikalliseen pelastuspalveluun ja/ tai viranomaiseen.