BioSustain - ympäristövaikutusten mittarit

BioSustain-ohjelman mittareiden avulla saadaan kokonaisvaltainen käsitys rehutuotannon kriittisimmistä ympäristövaikutuksista. Kehitimme BioSustain-ohjelman tukemaan rehutuotannon ja vesiviljelyn kestäviä innovointeja. Lisäksi rehujen vaikutusten dokumentointi auttaa ohjaamaan meitä tulevaisuudessa kohti taloudellisempaa vesiviljelyä.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on tuotteen tai palvelun synnyttämien kasvihuonepäästöjen mittari, joka ilmaistaan CO₂-ekvivalentteina. Kasvihuonepäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhkista maapallollemme.

Tutustu lupaukseemme

Kiertokulku ja korjaavat toimintamallit

Maailmanlaajuinen elintarviketuotanto ylittää maapallon kantokyvylle asetetut rajat. Tästä syystä vesiviljelyrehu tulee irrottaa ympäristön kuormituksesta sekä suorasta kilpailusta ihmisten ruoantuotannon kanssa.

Lue lisää vastuullisuudesta

Forage Fish Dependency Ratio (FFDR)

Luonnonvaroja on vain rajallisesti, minkä takia niitä tulisi käyttää vastuullisesti. FFDR- mittarin avulla pystymme tarkastelemaa yhden vesiviljellyn kalan tuottamiseen käytettyjen rehujen kasvihuonepäästöjä.

Tilastoja 2022

Usein kysytyt kysymykset