Lupauksemme

BioMar sitoutuu kunnianhimoisiin tavoitteisiin edistääkseen ympäristön elpymistä ja kestävää tulevaisuutta. 

Ilmastotoimet

BioMar on edelläkävijä omalla alallaan päästöjen vähennysten suhteen, ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi se on asettanut tavoitteet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kautta, jotka noudattavat -1,5 °C:n kehityspolkua.

Sitoumuksen myötä olemme hyväksyneet lyhyen aikavälin tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, mikä on ratkaiseva askel kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tulevaisuudessa. Arvioimme uudelleen, miten voimme luotettavasti asettaa pitkäaikaisen nollatason nettomääräisen tavoitteen lähitulevaisuuden yleissuunnitelmasta saatujen kokemusten pohjalta.

Koska nämä tavoitteet noudattavat 1,5 °C:n kehityspolkua, ne korostavat johtajuuttamme ja sitoutumistamme tähän maailmanlaajuiseen haasteeseen.

­


Välitavoitteet vuonna 2023

 • BioMarin rehun hiilijalanjälki yhteensä: 1,91 tonnia CO₂/tonni rehua (-11,9 % vuoden 2020 perustasosta).  

 • Scope 1 ja 2 SBTi-tilanne: -15,3 % vuodesta 2020 (lähtötilanteesta).  

 • Scope 3 SBTi-tilanne: -12,5 % vuoden 2021 perustasosta  

 • Saavutetut scope 1 ja 2 päästövähennykset vähähiilisten teknisten ratkaisujen ja polttoaineen optimoinnin avulla.  

 • Saavutettu scope 3 vähennykset strategisilla hankinnoilla ja toimittajien parantamisohjelmilla  

Lataa Ilmastotoimen Virstanpylväät 2023 (EN)

Tavoitteet vuodelle 2030

 • Vähentää BioMarin rehujen kokonaishiilijalanjälkeä 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä.  

 • Tieteeseen perustuvien tavoitteiden saavuttaminen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kautta, jotta ilmaston lämpeneminen pidetään alle 1,5 °C:ssa  

 • Sitoudumme vähentämään absoluuttista scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 lähtötasosta  

 • Sitoudumme vähentämään ostettujen tavaroiden ja palveluiden sekä tuotantoketjun alkupään ja jakelun absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 lähtötasosta.  

 • Oman toimintamme tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2045 mennessä vuoden 2020 lähtötasosta. 

Kiertokäyttö ja restoratiivisuus

BioMar toimii vastuualueillaan. Rohkaisemme ja innostamme restoratiivisiin käytäntöihin toimitusketjuissamme, ja olemme asettaneet tavoitteet kiertokäyttöön tarkoitettujen ja restoratiivisten aineosien vähimmäistasolle.

BioMarin mielestä sivutuotteista ja jätteistä peräisin olevat raaka-aineet ovat kiertokäyttöisiä. Pyrimme erottamaan rehujen toimitusketjut suorasta kilpailusta ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa.

Määritämme restoratiiviset ainesosat raaka-aineiksi, jotka muuttavat merkittävästi tasapainoa ekosysteemin vaikutusten ja ihmisen tuotantosysteemien välillä. Tavoitteena on edistää positiivisia ympäristötuloksia verrattuna aikasidonnaisiin vertailukohteisiin.

­


Välitavoitteet vuonna 2023

 • 29 % kiertokäyttöisiä ja restoratiivisia ainesosia  

 • Kirjoituksia tieteellisiin aikakauslehtiin restoratiivisen menetelmämme biologisen monimuotoisuuden parantamiseksi  

 • Uusi yhteistyökumppanuus ranskalaisen hyönteisjauhotoimittajan Agronutris kanssa: kehittää pitkäaikaista yhteistyötä hyönteisjauhotuottajien kanssa, jonka erityisenä painopisteenä on vähäarvoisten substraattien (sivutuotteiden) hyödyntäminen.  

 • FFDR:n ennätyksellisen alhainen määrä 0,67, joka saavutettiin vähentämällä merellisten ainesosien käyttöä kokonaisuudessaan ja käynnistämällä useita uusia kumppanuuksia kiertokäyttöön tarkoitettujen merellisten sivutuotteiden alalla  

 • Yhteistyötä avaintoimittajien kanssa restoratiivisten käytäntöjen edistämiseksi, mukaan lukien uusiutuva maatalous  

 • Edistyksellinen tieteellinen alusta kaupallistamisen lisäämiseksi useille vähävaikutteisille kiertokäyttöisille fermentointiyrityksille.  

Lataa Circular & Restorative Milestones 2023 -julkaisumme (EN)

Tavoitteet vuodelle 2030

 • 50 % kiertokäyttöisiä ja restoratiivisia ainesosia rehussamme vuoteen 2030 mennessä  

 • Pyrimme erottamaan rehujen toimitusketjut suorasta kilpailusta ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa.  

 • Lisätä kiertokäyttöisten ainesosien käyttöä  

 • Lisätä restoratiivisten ainesosien käyttöä  

 • Vuosiraportointi hotspot-raaka-aineiden vaatimustenmukaisuudesta  

 • Parempi todisteisiin perustuva avoimuus 

Mahdollisuuksia ihmisille

BioMar panostaa aktiivisesti koko arvoketjuun, koska uskomme voivamme luoda laajamittaisia vaikutuksia maailmaan kehittämällä kapasiteettia, joka on kaikkien kestävien yhteiskuntien ydin.  

Tarjoamme koulutusta ja kehitysohjelmia työntekijöille, viljelijöille ja yhteisöille. Osallistumme aktiivisesti kolmansien osapuolten maatalouden ja kalastuksen parantamisohjelmiin ja toimittajien parannushankkeisiin. Näiden aloitteiden avulla pyrimme auttamaan 100 000 ihmistä vuosittain vuoteen 2030 mennessä.  

Edistämme ihmis- ja työntekijöiden oikeuksia aloitteilla, kuten vastuullinen palkka ja monimuotoisuustavoitteet. Innovaation avulla luomme vesiviljelytuotteita, joiden avulla ihmiset voivat valita terveellisempiä ja kestävämpiä elintarvikkeita. Jatkamme sitoutumistamme osallistumalla aktiivisesti julkiseen keskusteluun kestävästä ravinnosta.  

-


Välitavoitteet vuonna 2023

 • Kapasiteetin kehittämishankkeet vaikuttivat yli 45 000 ihmiseen.

 • 97 % työvoimasta saa elinkelpoisen palkan tai sitä paremman palkan, mikä on hieman alhaisempi kuin 98 % vuonna 2022.

 • Työntekijöidemme nettopromoottoripisteet olivat 49, 45 vuonna 2022. Tämä asettaa BioMarin 10 prosentin kärkeen valmistusteollisuudessa.

 • Alaedustettu sukupuoli johdossa kasvoi 26 prosentista 27 prosenttiin. Työntekijöistä on naisia 21 %. 34 % kaikista uusista johtajista oli naisia.

 • Länsi-Afrikan työryhmä perustettiin maailmanlaajuisen pyöreän pöydän toimesta kalastuksen ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten parantamiseksi.

 • BioMar osallistui Senegalissa ja Mauritaniassa järjestettyyn merellisten ainesosien teollisuusvaikutusten sosiaaliseen tarkastukseen.

Lataa Enable People Milestones 2023 (EN) -julkaisu.

Tavoitteet vuodelle 2030

 • 100 000 ihmistä on vuosittain välittömästi tai välillisesti mukana kapasiteetin kehittämisessä vuoteen 2030 mennessä

 • Kaikki palkat ovat elinkelpoisuustasolla

 • 100 % tasa-arvoinen urakehitys

 • 100 % tasa-arvoinen palkka

Tulokset (13)

  BioMar tukee "Sinistä ruokaa, Vihreitä ratkaisuja" Aqua 2024 - tapahtumassa

  BioMar on AQUA 2024 - tapahtuman kultasponsori ja tukee tietä kohti Sinistä ruokaa ja Vihreitä ratkaisuja.

  Lue lisää

  Älykäs kierrätys - Ravinnehävikin vähentäminen parantaa hiilijalanjälkeä

  Toimitusketjujen innovaatiot pienentävät BioMarin hiilijalanjälkeä.

  Lue lisää

  BioMar kunnianhimoisella matkalla kohti nettonollaa

  BioMar on ensimmäinen kansainvälinen kalarehujen tuottaja, joka ottaa käyttöön 1,5 °C:n tavoitteen kohti nettonollaa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

  Lue lisää

  Biomarin hiilijalanjälki tavoitteet ‘kunnianhimoisimpia’

  Tämä on tällä hetkellä kunnianhimoisin nimitys, jonka Science Based Targets Initiative (SBTi) on myöntänyt.

  Lue lisää

  Kestävästi hankittu ja vastuullisesti tuotettu

  BioMarin hankkimat raaka-aineet tulevat eri puolilta maailmaa ja hyvin erilaisista ympäristöistä.

  Lue lisää

  Vastuullisesti hankitut raaka-aineet

  BioMarilla on useita tapoja varmistua vastuullisesti tuotettujen ja turvallisten raaka-aineiden hankinta.

  Lue lisää

  Kala tehokasta ruuantuotantoa

  Kalanviljely on vähiten resursseja vaativa eläinperäisen proteiinin ruuantuotantomuoto.

  Lue lisää

  Huolehdimme vedenalaisesta elämästä

  Meidän täytyy pitää parempaa huolta valtameristämme säilyttääksemme merikalakannat ja ylläpitääksemme kestävää kehitystä.

  Lue lisää

  Ympäristövaikutusten vähentäminen

  Kaikella mitä teemme, on vaikutuksia ympäristöön, mediassa puhutaan paljon yksilöllisestä hiilijalanjäljestä.

  Lue lisää

  Biomarin hiilijalanjälki tavoitteet ‘kunnianhimoisimpia’

  Tämä on tällä hetkellä kunnianhimoisin nimitys, jonka Science Based Targets Initiative (SBTi) on myöntänyt.

  Lue lisää

  BioMar kunnianhimoisella matkalla kohti nettonollaa

  BioMar on ensimmäinen kansainvälinen kalarehujen tuottaja, joka ottaa käyttöön 1,5 °C:n tavoitteen kohti nettonollaa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

  Lue lisää

  Vastuullisesti hankitut raaka-aineet

  BioMarilla on useita tapoja varmistua vastuullisesti tuotettujen ja turvallisten raaka-aineiden hankinta.

  Lue lisää