Älykäs kierrätys - Ravinnehävikin vähentäminen parantaa hiilijalanjälkeä

Toimitusketjujen innovaatiot pienentävät BioMarin hiilijalanjälkeä. Pyrimme jatkuvasti vähentämään luonnonvaraisten kalojen pyyntiä rehuvalmisteisiimme, mikä on luonut useita uusia kumppanuuksia ja investointeja

Marine By-Product from Seafood Production

Uusien hankkeiden tuloksena BioMarin raaka-ainevalikoiman kierrätettävyys lisääntyy, riippuvuutemme luonnonvaraisista kalakannoista vähenee ja merellisten ainesosien hiilijalanjälki pienenee. 

Riippuvuuden vähentäminen luonnonvaraisista kalalajeista 

Merellisten ainesosien käyttö on vähentynyt yli 70 prosenttia viimeisten vuosikymmenien aikana. BioMarilla on edelleen kuitenkin suuri kysyntä merellisille ainesosille, koska ne ovat tärkeitä kalojen ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 

Tästä syystä panostammekin luonnonvaraisten sivutuotteiden kierrättämiseen varmistaaksemme mahdollisimman pienen hävikin. BioMar on keskittynyt kahteen toimialaan: luonnonvaraisten merenelävien toimitusketjuihin sekä omega-3 kalaöljylisien markkinoihin. 

Luonnosta pyydettyjen merenelävien kierrätys 

Merenelävien pyynti tapahtuu kaupalliseen tarkoitukseen. Nämä kalalajit pyydetään laajasti eri markkinoiden kuluttajille: koljaa fish and chips -ruokiin, turskaa bacalaoon ja makrilleja sushiin. 

Kalasta irrotetaan parhaat osat ja ne jalostetaan markkinoiden mieltymysten mukaisesti. Parhaita osia ovat esimerkiksi fileet. Jäljelle jääneet osat, esimerkiksi pää, pyrstö, ruodot, ovat perinteisesti heitetty pois tai käytetty muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeisiin. Tähteiden sisältämät ravintoaineet ovat poistettu maailmanlaajuisesta elintarvikejärjestelmästä. 

BioMarin yhteistyökumppanuudet innovatiivisten ”biojalostamoiden” kanssa ovat edistäneet edellä mainittujen sivutuotteiden muuttamista ravitseviksi ainesosiksi rehuvalmisteisiin, joita syötetään viljellyille kaloille ja katkaravuille. Ravinteet kierrätetään merestä peräisin olevista ainesosista rehuihin ja niihin lisätään aminohappoja, rasvahappoja, vitamiineja sekä kivennäisaineita. 

Kun viljellyt kalat fileoidaan ja myydään, syntyy uusia sivutuotevirtoja – viljeltyjen merenelävien sivutuotteet. Samat toimittajat jalostavat vesiviljeltyjen kalalajien sivutuotteet vesirehujen ainesosiksi. Tällä kiertojärjestelmällä varmistetaan, että ihmiset käyttävät mahdollisimman suuren määrän luonnonvaraisista kaloista saaduista ravintoaineista. 

BioMarin aloittaessa omega-3-teollisuuden sivutuotepotentiaalin tutkimisen, monet omega-3-tehtaat polttivat ylijäämäöljyä polttoaineena dieselin hinnan ollessa korkealla. Tällä toimintatavalla tehtaat polttivat jäljelle jääneet ravinteet, joita olisi voitu hyödyntää vesiviljelyrehuissa. Samalla CO2-päästöt olivat kaksinkertaiset. 

Useiden vuosien yhteistyön tuloksena BioMar johtaa alaa kierrättämällä ylijäämäöljyt vesiviljelyrehuihin ja tätä kautta takaisin ihmisten ravintoon. BioMar on siis panostanut voimakkaasti luonnonvaraisten sivutuotteiden kierrättämiseen. Toimintatavalla varmistamme, ettei yhtään arvokasta ravintoainetta mene hukkaan. 

Merellisten ainesosien teollisuus ja Blue Food Partnership -järjestö jatkavat työtä löytääkseen keinoja näiden arvokkaiden ravinteiden talteenottamiseksi. 

Omega-3-lisäravinteiden talteenotto 

Omega-3-lisäravinteita valmistava teollisuus tuottaa kalaöljyä toiminnallisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin. Toimiala on kasvanut noin 8 prosenttia vuodessa, ja sen osuus maailman kalaöljyn kulutuksesta on noin 20 prosenttia vuodessa. 

Omega-3-teollisuus käyttää samoja luonnonvaraisia kaloja kuin merenelävien toimitusketjut. Omega-3- teollisuus on kuitenkin perinteisesti keskittynyt pienempiin rasvaisiin kaloihin esimerkiksi sardiineihin ja sardelleihin. Kalojen puhdistusprosessi ja omega-3-rasvahappojen poistaminen raakakalaöljystä tuottaa sivutuotteena öljyä, joka sisältää runsaasti kaloille tärkeitä rasvahappoja. Kalat ja katkaravut voivat käyttää näitä rasvahappoja energiaksi. 

Read the full story and read more about BioMar's sustainability initiatives in our 2023 Sustainability Report.

Read more