Kestävästi hankittu ja vastuullisesti tuotettu

BioMar pitää tärkeänä lisätä ympäristö ja yhteiskunta vastuullisuuttaan. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullinen toiminta ei ole ainoastaan BioMaria koskeva sitoumus, vaadimme vastuullisuutta myös toimittajiltamme. Toimittajiemme hyväksynnästä, auditoinneista ja jäljitettävyydestä vastaa SAAT (Supplier Approval, Audit and Traceability) -tiimi, joka varmistaa joustavan, vakaan ja kestävän tuotantoketjun, joka on kaikkialle maailmassa toimitettavan BioMar-rehun takana.

BioMarin hankkimat raaka-aineet tulevat eri puolilta maailmaa ja hyvin erilaisista ympäristöistä. BioMarille on keskeistä varmistaa, että kaikki rehuissa käytettävä raaka-aine tuotetaan ja toimitetaan vastuullisesti, aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja paikalliselle väestölle. Varmistaaksemme, että toimittajat täyttävät BioMarin vaatimukset, olemme luoneet SAAT—tiimin. Tiimin avulla huolehdimme jalanjäljestämme läpi koko tuotantoketjumme.

Mikä on SAAT?

SAAT-tiimi on vastuussa toimittajien hyväksynnästä ja auditoinnista sekä BioMarin rehuntuotannossa käytettävien raaka-aineiden jäljitettävyyden takaamisesta. SAAT-tiimi takaa jatkuvan ja korkealaatuisen toimittajien ja raaka-ainetuotteiden hyväksyntäprosessin, joka perustuu BioMarin toimintasääntöihin ja BioMar Groupin hankintakäytäntöihin.

Kaikki toimittajat käyvät läpi hyväksyntäprosessin. Hyväksyntäprosessi koostuu tuotantoprosessien arvioinnista, akkreditointitason määrittämisestä ja raaka-aineiden riskiarviosta, sisältäen myös ruokaturvallisuusarvion. Varmistaakseen laadun ja minimoidakseen riskit BioMar ottaa sopimusten piiriin vain hyväksytyt toimittajat ja raaka-aineet. Hyväksyntäprosessit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä niin paikallisten, kuin maailmanlaajuisten hankintatiimien kanssa. Hankintatiimien työpanos prosessissa on vaativa ja tiimin lisäksi laadusta ja ruokaturvallisuudesta vastaavat myös useat avustavat osastot.

BioMarin hankinta osastot päivittävät jatkuvasti toimittaja- ja raaka-ainetietokantaamme. Olemassa olevat toimittajat ja raaka-aineet arvioidaan vuosittain ja edellytettyjä asiakirjoja päivitetään ympäri vuoden. Raaka-aine toimittajan toimitiloissa tapahtuvat auditoinnit ovat tärkeä keino seurata toimintaa ja varmistaa, että toimittajamme noudattavat BioMarin toimintapolitiikkaa ja standardeja. Joka vuosi SAAT-tiimi suorittaa maailmanlaajuisesti arviolta n 15-20 ja paikallisestikin useita auditointeja yhdessä BioMarin henkilökunnan kanssa. Kokeneesta henkilökunnasta jokainen tuo oman erikoisosaamisensa mukaan prosessiin koskien hankintaa, ruokaturvallisuutta, laatua, kestävyyttä ja logistiikkaa. Raaka-ainetoimittajat, joilla on SAATin hyväksyntä, koostuvat tuottajista ja raaka-ainevälittäjistä monilta eri aloilta, esim. kalajauhon ja kasviproteiinin tuotannosta. Kaikki raaka-aineiden arvoketjujen osat muodostavat osan SAAT-toimittajan hyväksyntäjärjestelmästä.

Vastuullisuus

BioMarilla on toimintaa kaikkialla maailmassa. Maailmanlaajuinen toiminta vaatii vastuullisuutta, jotta ekologista jalanjälkeä voi jatkuvasti pienentää ja taata myönteiset vaikutukset paikallisiiin ekosysteemeihin ja yhteisöihin. BioMar tekee töitä täyttääkseen tämän vastuunsa ja rohkaistaakseen muita tuotantoketjun jäseniä tekemään samoin kestävän tulevaisuuden takaamiseksi.