BioMarin blue journey kohti kestävää kehitystä

Rehujen ympäristövaikutusten tiedostaminen on välttämätöntä tehtäessä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tästä syystä olemme BioMarilla ottaneet käyttöön uusia kestävyysmittareita rehujen tuotetietoihin EMEA -alueella. Tarjolla oleva tieto auttaa viljelijöitä vähentämään ympäristövaikutuksia.

Vuoden 2020 Global Sustainability raportissa ilmoitimme tavoitteistamme ​​kehittää kestävämpiä vesiviljelyn rehuja vuoteen 2030 mennessä. Uudet tavoitteet mahdollistavat entistä kestävämmän kehityksen, ja tehokkaampien ja kierrätettävimpien raaka-aineen käyttöönoton. Uudet mittarit edistävät kestävää kehitystä ja erottavat rehun toimitusketjut ihmisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista.

Asettamamme tavoitteet kattavat kestävän kehityksen pyrkimykset, ja osoittavat BioMarin vastuullisuuden alan kestävässä kehityksessä. Tavoitteet on muutettu mahdollisimman päästöttömiksi rehuratkaisuiksi. Rehut edesauttavat myös viljelijöiden tavoitteita kohti kestävämpää kehitystä.

Uusia haasteita

Käytettävät kestävän kehityksen mittarit keskittyvät hiilijalanjäljen pienentämiseen, kierrätettävien ja tehokkaampien rehun raaka-aineiden käyttöönottoon, sekä pienempään rehun FFDR:ään.

- Ilmastotoimiin ja kasvihuonekaasujen (GHG) vähentämiseen panostetaan voimakkaasti. Nämä ovat tärkeitä mittareita myös BioMarilla. Kestävä kehitys ei kuitenkaan tarkoita vain hiilijalanjäljen pienentämistä. Jos haluamme edistää vesiviljelyä, on otettava tuotannon vaikutukset huomioon laajasti, selittää Vidar Gundersen, BioMarin globaali kestävän kehityksen johtaja.

– Haluamme olla mukana luomassa monimuotoisen, mutta kestävän maailman. Uusien, tulevaisuuden haasteiden välttämiseksi on olennaista arvioida ratkaisuja tieteeseen ja tutkimukseen perustuen. Käytettäessä laajaa, ja monitahoista teknologiaa, saamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan pyrkimyksiimme, Vidar Gundersen jatkaa.

- Minimoimme uudistusten haitallisia vaikutuksia ja vähennämme riskejä kehittämällä toimitusketjuamme. Haluamme parantaa toimintatapojamme, yksi tärkeä tavoite on kierrätettävien ja uusiutuvien rehun raaka-aineiden lisääminen, jatkaa Vidar Gundersen.

Menetelmä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin

Rehun ympäristövaikutusten laskentakaava perustuu kestävän kehityksen mukaiseen toimitusketjuun, elinkaariarviointiin (LCA) sekä materiaalivirtojen-analyysiin. Laskentakaavaa voidaan käyttää niin yritystasolla kuin yksittäisellä rehu-erälläkin. Rehun tehokkuuden, hinnan ja kestävyysindikaattoreiden perusteella viljelijät saavat päivitettyä tietoa rehun ympäristövaikutuksista.

Kaikki rehumme ympäristövaikutusten mittaukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja BioSustainTM LCA -menetelmällä saatuihin analyyttisiin tietoihin. – Nämä ovat monimutkaisia ja haastavia ​​asioita. Haluamme käyttöömme viimeisimpien tutkimusten tulokset, siksi tutkimus- ja tuotekehitysosastomme työntekijät ovat kestävän kehityksen ammattilaisia, Vidar Gundersen sanoo.

Blue Journey

- Tutkittu ja laaja tieto kestävästä kehityksestä on olennaista BioMarin Blue Journey -matkalla. Haluamme tarjota hankkimamme tiedon edelleen asiakkaillemme, toivomme tiedon auttavan viljelijöitä arkisissa toimissa ja päätöksenteossa, Vidar Gundersen jatkaa

- BioMar on johtanut toimialan kestävää kehitystä, jo vuosikymmeniä olemme ilmoittaneet BioMar-rehujen fosfori- ja typpipäästöt. Nämä kestävän kehityksen mittarit ovat saatavilla tuotetiedoissamme, ne helpottavat myös viljelijöiden rehuja koskevia päätöksiä ympäristön hyväksi. Haluamme tehdä Blue Journey -matkan yhdessä viljelijöiden kanssa, Gundersen päättää.

Kestävän kehityksen mittareilla päivitetyt tuotetiedot koskevat Blue IMPACT, Salvea ja osaa EFICO-rehuista.