Akvakultur er en del af løsningen

Når vi skal have flere sunde og klimaeffektive proteiner fra havet, så er akvakultur er en del af løsningen.

René Christensen, direktør for Dansk Akvakultur, repræsenterede akvakulturens synspunkter og input i paneldebatten. Foto: Dansk Akvakultur.

BioMar var med torsdag den 23. februar 2023, da Dansk Akvakultur og Musholm A/S sammen med fiskeriet indtog Fællessalen på Christiansborg til en dialog om, hvordan fremtidens fisk kan blive endnu mere bæredygtige. For i takt med, at vi bliver flere mennesker på jorden, skal der produceres flere fødevarer end i dag - og det skal ske i samspil med natur, miljø og klima. Opgaven er ikke let, men vi er overbeviste om, at vejen frem kan findes via en konstruktiv udveksling af synspunkter.

Dansk Akvakulturs direktør, René Christensen, deltog i en paneldebat om fiskeopdræt, klima og biodiversitet, hvor han bl.a. understregede, at akvakultur er en del af løsningen på den grønne omstilling af fødevareerhvervet.

“De nye kostråd siger, at vi skal spise mere fisk både for sundheden og for klimaet, samtidig med at flere fiskebestande er i tilbagegang, og der er iltsvind i havene, som gør havmiljøet værre og værre. Hvis vi i fremtiden stadig skal kunne udnytte havets fødevarekammer, kræver det, at vi tager bedre hånd om det. Derfor er erhvervets bæredygtighedsanbefalinger et vigtigt bidrag”, udtaler René Christensen efter debatten.

Akvakulturens og fiskeriets anbefalinger til, hvordan erhvervet kan blive mere bæredygtigt, er samlet i et fysisk hæfte, som blev overrakt til 140 aktører i fiskeri- og akvakulturerhvervet samt politiske beslutningstagere.

Tak til Tænketanken Frej for at gøre os endnu skarpere på vores bæredygtighedsudfordringer og hvilke løsninger, der skal til, for at vi kan producere flere fisk end i dag. Og ikke mindst tak til alle fremmødte, ordførere og fødevareminister Jacob Jensen samt formand for Fiskerikommissionen Lars Barfoed for at lytte til vores budskaber.