Banebrydende koncept for næste generation af foder til akvakultur

BioMar EMEA lancerer P 3.0-konceptet, et nyt værktøj til formulering af foder. Med P 3.0-konceptet er det muligt at sammensætte foderet, så det er tilpasset til forskellige markedssituationer eller et tilsigtet slutprodukt. Herved kan fiskeopdrætterne opnå en bedre opdrætsøkonomi.

­


Med det banebrydende P 3.0-koncept til foderformulering fremmer BioMar sine bestræbelser på at tilføre mere værdi til fiskeropdrættere.

I de sidste to årtier har BioMar været pioner inden for foderformulering med de banebrydende koncepter BioRhythmic Feeding og Performance Concept. Disse koncepter resulterede i vigtige gennembrud for akvakulturbranchen. Det blev for eksempel muligt at reducere afhængigheden af enkeltstående råvarer. Herved opnås de bedst mulige samlede økonomiske resultater for opdrætterne og en mere bæredygtig anvendelse af knappe marine ressourcer, uden at gå på kompromis med den konstant høje kvalitet af foderet.

Tilpasning til markedssituationer, målretning af slutproduktet

Foder formuleret med P 3.0-konceptet giver opdrætterne mulighed for bedre at tilpasse deres forretningsmål, når markedsforholdene ændrer sig. Det gælder for eksempel, når man vil minimere produktionsomkostningerne i en markedssituation, hvor fiskepriserne ligger under forventningerne, eller når man vil maksimere biomassen på et marked, hvor fiskepriserne ligger over forventningerne.

Med P 3.0-konceptet er det endvidere muligt at optimere foderet til at tage de endelige fiskeprodukter (såsom hele, fileterede eller rensede) i betragtning. Forskningen bag udviklingen af P 3.0-konceptet kan dokumentere foderets effekt i det fileterede og rensede udbytte såvel som på kvaliteten.

P 3.0-konceptet er en avanceret version af BioMar’s Performance Concept. “Lanceringen af Performance Concept sidst i 90’erne udgjorde en nytænkning på markedet for foder til akvakulturen. Det gjorde det muligt for os at maksimere foderydelsen samtidig med at være mindre afhængige af ændringer i råvarerne. Med P 3.0-konceptet introducerer vi nu en ny tilgang til modellering af foderydelse, der giver vores kunder mere målrettet foder, så de kan tilpasse sig skiftende forretningsbetingelser og maksimere deres økonomiske potentiale,” forklarer Iannis Karacostas, produktchef for marine arter i BioMar EMEA.

“For at sikre en korrekt markedsimplementering kan opdrætterne forvente, at det første foder lanceret under P 3.0-konceptet primært vil fokusere på forskellige markedsforhold, som f.eks. fluktuerende fiskepriser. Foder optimeret til forskellige slutprodukter inden for fisk vil blive introduceret på et senere tidspunkt," fortsætter Iannis Karacostas.

Et privilegium at have et partnerskab der bygger på tillid

“I BioMar føler vi det som et privilegium, at vores kunder altid har vist tillid til ydelsen af vores foder og vores anbefalinger om, hvordan man kan maksimere potentialet for et givet foder. De ved, hvor stor en indsats vi gør for at innovere, forske og udvikle, så vi konstant kan forbedre vores produkter og tjenester," forklarer Iannis Karacostas. Han fortsætter: "Hos BioMar værdsætter vi denne tillid, og vi bestræber os på at leve op til vores kunders høje forventninger."

“Vi ser frem til at introducere vores nye produktserier under P 3.0-konceptet og til at give endnu mere værdi til vores kunder," slutter Iannis Karacostas.

Mulighed for udvidelse til en lang række fiskearter

P 3.0-konceptet er baseret på en omfattende forskning, som ligger til grund for, hvordan BioMar optimerer højtydende, markedsledende foderkoncepter. Det er i en årrække blevet anvendt til formulering af foder til atlanterhavslaks. Nylig forskning har vist meget gode resultater for marine arter såsom havbars og guldbrasen. “Vi kører stadig forskningsforsøg med regnbueørred, og vi håber, at vi i fremtiden kan anvende P 3.0-konceptet til optimering af foder til endnu flere arter," siger Christina Frisk, produktchef for ferskvandsarter i BioMar EMEA.