BioMars CO₂-mål godkendes som "de mest ambitiøse"

I den integrerede bæredygtighedsrapport for 2021, som blev præsenteret i juni 2022, annoncerer BioMar, at man forpligter sig på 1,5 °C-målet for reduktion af CO₂-udledning. BioMar er den første globale fiskefoderleverandør, som tiltræder 1,5 °C-målet mod nettonuludledning i henhold til Science Based Targets initiative (SBTi).

Da ca. 80 % af CO₂-udledningerne fra akvakultur stammer fra foderet, forventer vores kunder, at BioMar tager ambitiøse skridt til hurtigt at reducere vores udledninger,” siger Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar Group.

Den globale opvarmning og klimaforandringerne er blandt de mest presserende problemer, menneskeheden står over for. Vi er i en overgangsperiode, når det gælder energi og udledninger fra fossile brændstoffer, og de næste 10-20 år bliver afgørende for, om vi kan vende den globale opvarmning.

Den nyeste rapport fra FN's klimapanel, IPCC, kommer med en "sidste advarsel" om klimaforandringer. IPCC annoncerede, at menneskelige aktiviteter allerede er skyld i ca. 1,1 °C global opvarmning i forhold til det præindustrielle niveau (IPCC, 2023). Hvis vi bare fortsætter, som vi hele tiden har gjort, vil opvarmningen ved udgangen af dette århundrede sandsynligvis nå op på 3 °C over præindustrielt niveau (Hausfather and Peters, 2020).

BioMar’s bæredygtighedsrapport for 2022 beskriver de ambitiøse reduktionsmål, som er valideret af SBTi. I 2022 var den samlede reduktion på 5,5 % i forhold til BioMar’s løfte om at reducere udledningerne med en tredjedel i 2030. BioMar har sammen med sine leverandører lanceret forbedringsprogrammer for at reducere miljøpåvirkningen og øge brugen af cirkulær og genoprettende praksis, da det meste af fiskefoderets CO₂-aftryk består af Scope 3-udledninger som kommer fra indkøbte råvarer.

- Anvendt, videnskabeligt baseret bæredygtighed er et mantra hos BioMar, og datakvaliteten er nøglen til det hele. Vi har dygtige globale og lokale teams, som arbejder med de allernyeste værktøjer og metoder for at udvikle optimerede bæredygtighedsløsninger. Vi kan alle nå vores mål hurtigere, hvis vi samarbejder i værdikæden, siger Vidar Gundersen.

I 2022 fyldte BioMar 60 år og BioMar fabrikkerne rundtom i verden fejrede denne milepæl ved at gennemføre miljøprojekter og sociale projekter til gavn for lokalsamfundet. I BioMar’s bæredygtighedsrapport for 2022 kan man kan læse om disse projekter og om BioMar’s nye koncernstrategi.

- Vi har gennemført den største strategiproces i BioMar’s historie. Et resultat af vores nye strategi er, at vi ikke kun vil fokusere på foderet, men også på mål, der ligger i forlængelse af dette. Denne strategi vil forhåbentlig bane vejen for, at BioMar kan blive endnu bedre til at levere løsninger. Vores nye strategi, Above & Beyond, vil være vejledende for vores handlinger og initiativer indtil 2028. Det er en ambitiøs strategi med spændende muligheder, og bæredygtighed er ikke længere bare en del af vores strategi – det er selveste strategien, siger Carlos Diaz, CEO BioMar Group.