Enestående piller til startfodring

BioMar præsenterer en ny pillestørrelse i produktfamilien INICIO Plus. Fiskeopdrætternes foretrukne yngelfoder, INICIO Plus, fås nu i en mindre pillestørrelse, som er et enestående alternativ til startfodring af fiskeyngel på tværs af arter.

De nye INICIO Plus-piller har en diameter på 0,35 mm. De er optimeret, så de dækker den mindste fiskeyngels ernæringsmæssige behov, og så de giver en forbedret fodringsoplevelse i fiskeynglens allerførste stadier. Udvidelsen af udvalget i INICIO Plus’ pillestørrelser sørger for robust og sund vækst for mange fiskearter, herunder ørred og laks.

Ud over, at de nye INICIO Plus 0,35 mm piller er bedre til at dække yngels ernæringsmæssige behov ved startfodring indeholder foderet mindre støv. Det har til følge, at mindre foder går til spilde sammenlignet med, når man bruger granulat. Brug af INICIO Plus giver et renere vandmiljø til fiskeynglen. I dette tidlige vækststadie medfører dette en bedre omsætning af foderets næringsstoffer. De højtudviklede produktionsmetoder og innovative designløsninger resulterer i, at pillerne synker langsomt, og derved opnår fiskeynglen den bedste fodring.

"BioMar’s nye produktionslinje i Brande er specifikt indrettet til at producere yngel- og RAS-foder. Den har vist resultater, der overstiger vores forventninger. Vi er yderst tilfredse med at kunne producere så små, ekstruderede piller. Når ynglens ernæringsmæssige behov dækkes lige fra allerførste startfodring, er grundlaget skabt for at sikre god vækst i produktionen af sund og robust fiskeyngel, siger Iannis Karacostas, teknisk direktør for BioMar EMEA. Råvaresammensætningen i vores nye INICIO Plus-piller er baseret på omfattende viden inden for fiskeernæring og foderproduktionsteknikker, som indsamles af vores globale afdeling for Forskning og Udvikling og ved, at vi har et løbende og tæt samarbejde med kunder verden over."

De nye medlemmer af INICIO Plus-familien giver det nødvendige boost til fiskeynglen i begyndelsen af deres liv. Ved at kombinere det probiotiske Bactocell® og de flerstammede gærfraktioner i B-WYSETM er INICIO Plus-foderet med til at stimulere fiskeynglens immunsystem og til at øge overlevelsesraterne. En særlig blanding af antioxidanter og tarmmodulerende ingredienser i blandingen forbedrer fiskeynglens præstationsparametre.

Forud for lanceringen blev INICIO Plus 0,35 mm pillen testet på mange måder, heriblandt i forsøg på kommercielle yngelanlæg.

Et af de anlæg, som har kørt forsøg, er det danske RAS baserede ørredanlæg FREA A/S, hvor fiskemester Henrik Christensen har ansvaret for fodring af ynglen. Ifølge Henrik har INICO Plus 0,35 mm pillen levet op til hans forventninger: - Den fysiske kvalitet af 0,35 mm pillen har medført, at pillerne har en lavere synkehastighed. Med denne flydeevne har vi tydeligt oplevet mindre foderspild. Ynglen trives ved at have en længere responstid mod foderet og dermed at opnå en bedre udnyttelse af foderet. Det hører til de betingelser, der skal være optimale, for at hver enkelt yngel er optimalt rustet til at være sund og stærk resten af livet.

"Vi er i høj grad overbeviste om og håber, at denne innovative foderløsning gør en forskel for både fisk og opdrættere. Startfodring med næringsstofferne fra INICIO Plus-pillerne er et skridt frem mod den bedste fodringsoplevelse," siger Iannis Karacostas.