Fisk en effektiv proteinkilde

Akvakultur er en af de mindst ressourceintensive former for fødevareproduktion. Fisk forbrænder ikke energi for at overvinde tyngdekraften. Og da fisk er koldblodede, forbrænder de ikke energi for at justere deres kropstemperatur. Dette gør fisk meget energieffektive.

­


Fisk givet et højt udbytte af spiseligt kød

Ikke alle fødevareindustrier skaber lige meget spiseligt kød. Ved brug af 100 kg foder kan der produceres 56 kg fiskekød, der ender på middagstallerkenen, mens det er 22 kg for kylling, 11 kg for svinekød og 4 kg for kvæg.

Ikke alle fødevareindustrier skaber lige meget spiseligt kød. Fisk giver et langt højere udbytte af spiseligt kød.

Foderkvotient for opdrættede dyr

I akvakultur er foderkvotienten (FCR) lav. Foderkvotienten beregnes ved at tage mængden af tildelt foder divideret med den kropsvægt, der er opnået i en produktionsproces. Jo lavere foderkvotient, jo mere effektiv bliver processen. For eksempel ligger foderkvotienten i kvægproduktion på mellem 6 og 10, i svineproduktion mellem 2,7 og 5, i kylling ligger den på mellem 1,7 og 2 og for fisk (store fisk i laksefamilien) mellem 1,2 og 1,5.

Få mere at vide om foderkvotienter