Fra båden til borgen - Hvordan skal fremtidens bæredygtige akvakultur og fiskeri se ud?

21 februar 2023

Skal fisken på disken også være dansk i fremtiden, så bør nye løsninger inddrage fiskebranchens eksisterende og mulige nye bæredygtighedstiltag. BioMar er med, når branchens anbefalinger hertil overrækkes til Fødevareminister Jacob Jensen (V) og en lang række andre folketingspolitikere på Christiansborg. Det sker torsdag 23. februar 2023

Bedre dyrevelfærd for fiskene i havbrugene, mere beskyttet natur, mindskelse af bundpåvirkningen, bedre vandkvalitet, nye klimamål for erhvervsfiskeriet og et øget samarbejde mellem fiskebranchen, forskere, miljøorganisationer og andre aktører i på havet, der skal sikre en sameksistens og hensyn til naturen og havmiljøet.

Det er kun et udpluk af de anbefalinger, som Tænketanken Frej sammen med BioMar og en række andre partnere fra akvakulturen og fiskeriet overleverer til Fødevareminister Jacob Jensen (V), formand for fiskerikommissionen Lars Barfoed og en lang række politikere, når båden kommer til borgen.

Fiskebranchen er under pres. Et havmiljø, der flere steder er i krisetilstand, stigende havtemperaturer, faldende fiskerimuligheder i Østersøen og nye krav om bæredygtighed fra forbrugere og politikere har forandret spillepladen markant for den danske fiskeri- og akvakultursektor. Samtidig anbefaler de officielle kostråd, at danskerne skal spise 350 gram fisk om ugen, fordi fisk både er sundt og klimavenligt. Men i dag er det kun 10% af den voksne befolkning, som efterlever kostrådet.

Skal fisken på disken også være dansk i fremtiden, så bør nye løsninger inddrage fiskebranchens eksisterende og mulige nye bæredygtighedstiltag.

Her peger erhvervet blandt andet på det ansvar, de selv har. Som erhverv vil fiskeopdrættere og fiskeriet gå endnu længere, når det gælder om at sikre balancen mellem udnyttelse og beskyttelse af havet. De vil være med til at sikre, at relevante uddannelser indenfor fiskebranchen får et øget fokus på bæredygtighed i undervisningen. Endeligt vil de sikre et mere transparent erhverv, hvor faglighed og samarbejde mellem forskere, miljøorganisationer og politikere bliver en præmis for fremtidens bæredygtige akvakultur og fiskeri.

Men for at erhvervet kan komme i mål med deres bæredygtige omstilling kræver det de rette politiske rammevilkår. De nuværende strukturelle barrierer for en grøn omstilling skal fjernes.

Derfor tager Tænketanken Frej sammen med fiskeopdrætterne og fiskeriet til Christiansborg for at overrække deres anbefalinger til, hvordan erhvervet kan blive mere bæredygtigt, til Fødevareminister Jacob Jensen (V) og en lang række andre folketingspolitikere. Det sker:

  • Den 23. februar kl. 09:30 - 12:30

  • Christiansborg, Fællessalen

Anbefalingerne er lavet på baggrund af en heldagsworkshop, hvor Tænketanken Frej samlede fiskeri- og akvakulturerhvervet til en dag hvor fiskerne og d havbrugerne og foderproducenterne selv fandt deres største bæredygtighedsudfordringer og -muligheder.

Projektgruppen under ledelse af Tænketanken Frej tror på, at dem, der bedst kan pege på de største udfordringer og bedste løsninger, ikke nødvendigvis er politikerne på Christiansborg, men dem, der hver dag bevæger sig ud på dybt vand, når de forsyner Danmark og verden med fisk.

Program for stormødet

09:30 - 10:00: Ankomst og kaffe i Fællessalen

10:00 - 10:10: Velkomst og intro v/ Tænketanken Frej og medvært Christian Friis Bach (RV)

10:10 - 10:15: Tale fra Lars Barfoed, formand for Fiskerikommissionen

10:10 - 11:00: Præsentation af anbefalinger ved fiskeri- og akvakulturerhvervet samt overlevering til politikere

11:00 - 11:10: Tale fra Fødevarer-, landbrugs- og fiskeriminister Jacob Jensen (V)

11:00 - 12:00: Paneldebat og diskussion af anbefalinger: Torsten Schack Pedersen (V), Bjarne Laustsen (S), Carsten Bach (LA), Per Larsen (K) og Kristian Bøgsted (DD).

12:00-12:30: Afrunding inkl. frokost

BioMar ser frem til Stormødet og håber på et konstruktivt og fremtidsorienteret udkomme af dette initiativ. BioMar vil være repræsenteret ved administrerende direktør Anders Brandt-Clausen, salgschef Jesper Villadsen samt Mikkel Detz Jensen og Anders Erlang Østergaard fra BioMar’s opdrætstekniske support team BioFarm.