Lav udledning af fosfor, et grønt initiativ

Resultater af det GUDP-støttede projekt Hav-Tek peger på, at BioMar’s højteknologiske fosforreducerede foder udviklet under foderkonceptet Blue Impact indfrier forventningen om lav udledning af fosfor.

Den grønne omstilling af havbrugsproduktion er godt på vej med foder udviklet under BioMar’s foderkoncept Blue Impact, der tager hensyn til akvakulturfoderets miljømæssige indvirkning på vores planet.

GUDP*-Projektet ”Hav-Tek” har under ledelse af DTU Aqua i tiden 2019-2022 haft til formål at styrke miljøtekniske løsninger til en forbedret havbrugsproduktion. BioMar er sammen med Dansk Akvakultur, AquaPri, DTU Aqua og DTU-Mek partner i projektet. Projektet Hav-Tek har blandt andet haft særligt fokus på reduktion af det samlede fosforindhold i fiskefoder. Testfoderet blev testet på et havbrug for om muligt at dokumentere forbedrede miljø- og produktionsforhold.

Projektet er nu afsluttet og under fremlæggelsen af projektets resultater i slutningen af januar 2023 fremgik det, at det testede højteknologiske fosforreducerede foder, nemlig Blue Impact Aqua fra BioMar, indfrier forventningen om lav udledning af fosfor.

I kraft af BioMar’s globalt etablerede knowhow indenfor forsknings- og udvikling i foder til akvakulturen blev foderkonceptet Blue Impact introduceret i 2020. Samtidigt lanceredes Blue Impact Aqua, den første foderserie, der i samarbejde med vores kunder blev udviklet i henhold til dette koncept. Foderet har til formål at reducere fosforindhold i foderet. Det sker ved at det fosfor, der findes i foderet, gøres mere tilgængeligt for fisken. Samtidigt er sigtet med Blue Impact Aqua at øge fiskeproduktionen med den samme fosforfrigivelse.

I udviklingen af Blue Impact Aqua har BioMar blandt andet anvendt sin know-how om den organiske syre fytin og enzymet fytase. Fytin findes i planter i form af salte (der benævnes fytater), f.eks. i alle kornsorter. Ca. 2/3 til 4/5 af fosforindholdet i korn indgår som fytinforbindelser. Foderets indhold af fytinsyre påvirker ikke kun tilgængeligheden af det fytinbundne fosfat, men også fordøjelsen af makro- og mikromineralstoffer. Derfor er fytin ernæringsfysiologisk interessant. Men ligesom mennesket kan fisk ikke optage fytinen - den udskilles som uopløseligt kalksalt med det resultat, at en del af foderets værdifulde indhold af fosfor og andre mineraler uudnyttet bortgår med fækalierne. For at tilgodese fiskens fosforbehov har man traditionelt tydet til at tilsætte uorganisk fosfor, som primært findes som fosfat i forskellige mineraler og som udvindes af fosfatrige bjergarter ved minedrift.

Fytase er et fytinsyrespaltende enzym. Tilsætning af fytase i foderet kan bidrage til at fiskene får en øget adgang til at fordøje og optage den fosfor, som de vegetabilske råvarer kan tilføre. Fisk har behov for at optage en vis mængde fosfor for at tilgodese det næringsmæssige fosforbehov for naturlig vækst, kønsmodning og udvikling af æg. Den øgede udnyttelse af fosfor og mineraler fra plantebaserede råvarer via tilsætning af fytase medfører, at der er mindre behov for at tilsætte fosfor til foderet for at tilgodese fiskens ernæringsmæssige behov.

Med Blue Impact foderet kan mængden af ufordøjet fosfor, som udskilles til havmiljøet, mindskes, samtidig med at der er mindre behov for at anvende verdens begrænsede ressourcer af fosfor.

BioMar har løbende fulgt op på de erfaringer, som vores kunder har gjort sig med det fosforreducerede foder. Fosforindholdet i Blue Impact Aqua er på 0,6 %. Kundernes feedback lyder, at foderet giver en god vækst, et godt rognudbytte, en god indfarvning af fileten samt en god kødstruktur.

Ved at sørge for øget fosforfordøjelighed, reduceret fosforfrigivelse og øget fiskeproduktion støtter Blue Impact Aqua akvakulturen ved at føre an og forbedre effektiviteten af fosforforbruget og beskytte vores planets ressourcer.

Den grønne omstilling af havbrugsproduktionen er godt på vej.


Flere informationer om det fosforreducerede foder, som blev anvendt i projekt Hav-Tek kan ses i den videnskabelige artikel “Reducing phosphorus emissions from net cage fish farming by diet manipulation”, v. Johanne Dalsgaard (DTU Aqua) Per Bovbjerg Pedersen (DTU Aqua), Kim Schön Ekmann (BioMar og DTU Aqua) og Mikkel Detz Jensen (BioMar). Læs artiklen her.

*Projektet ”Hav-Tek” har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.