Mikroalger betragtes ikke længere som en nicheingrediens hos BioMar

BioMar’s fabrik i Brande vil fremover i høj grad øge af brugen af mikroalger i deres råvareportefølje. Anvendelsen af mikroalger i de topprodukter, som fremstilles i Brande, gør det muligt for BioMar at hæve barren for bæredygtighedskriterierne, da denne ingrediens bidrager til mindre afhængighed af vilde fiskebestande.

Erfaring med algebaserede råvarer

Hos BioMar søger man hele tiden efter nye ingredienser, som kan fremme innovation og bæredygtighed. En af de vigtigste hjørnesten for banebrydende innovation hos BioMar er at udvide deres omfattende råvareportefølje.

Helt tilbage til 2013 startede BioMar med forskning og udvikling i algebaserede ingredienser, med store interne og eksterne forskningsprojekter. Et nyligt eksempel er “Alga4Fuel&Aqua”-projektet, et samarbejde mellem BioMar Hellenic, University of Thessaly og andre vigtige interessenter.

De første kommercielle fodertyper med mikroalger blev lanceret i 2016, og i 2021 nåede BioMar op på en million tons laksefoder med mikroalger. Med den nuværende opskalering af mikroalger i råvareporteføljen på BioMar’s fabrik i Brande betragtes mikroalger ikke længere som en nicheingrediens.

Anders Brandt-Clausen, som er administrerende direktør i BioMar Baltics, forklarer: - Mikroalger har i årevis været en strategisk og revolutionerende ingrediens for os, og er det stadig. Vi er glade for at øge de mængder, vi bruger, væsentligt, og derved at hæve barren for bæredygtighed for vores topprodukter. Mikroalger er ikke længere en ny idé, de er blevet til en kommerciel virkelighed.

Bæredygtig og ernæringsrigtig profil

Marine ingredienser som fiskemel og fiskeolie er glimrende kilder til næringsstoffer, som er helt vitale for fiskenes ernæring, men de er en begrænset ressource. Mikroalger har et højt indhold af langkædede omegafedtsyrer, og ved at bruge dem i foderet er det nu muligt at undgå anvendelsen af vilde fisk og gå direkte til den oprindelige kilde til marine omega 3-fedtsyrer. Dette bidrager til at lette presset på havene, samtidig med at fiskene får den optimale ernæring og Fish In: Fish Out-forholdet reduceres.

Et vigtigt element i at nå høje ambitioner

BioMar har en filosofi om at benytte råvarer og ingredienser, der ikke konkurrerer med forsyningskæderne for fødevarer til mennesker.

Derfor har BioMar iværksat konkrete handlinger med et sæt ambitioner, herunder en målsætning om, at BioMar-foder skal være 50 % cirkulært og genoprettende i 2030. Cirkulære råvarer er råvarer, der stammer fra biprodukt- og affaldsstrømme, og BioMar definerer genoprettende ingredienser som råvarer, der i væsentlig grad flytter balancen mellem påvirkning af økosystemer og menneskelige produktionssystemer over mod nettopositive miljøresultater.

Mikroalgeproduktet AlgaPrime™ DHA, som leveres af Corbion, skal indgå i formuleringen af BioMar’s højtydende topprodukter og det vil bidrage til at fremme bæredygtighedsprofilen for foderserier som Blue IMPACT, EFICO Enviro og ORBIT.

"Vi ser dette som fødslen af næste generations fodertyper med en høj bæredygtighedsprofil fra fabrikken i Brande. Tilsætning af mikroalger baner vejen for fremtidig udvikling af vores bæredygtige foderprodukter. Dem vil vore kunder få direkte gavn af via en reduktion af aftrykket fra deres eget opdræt", slutter Anders Brandt-Clausen.