Mindre er mere

Fiskeopdrættere kan opnå bedre resultater ved at bruge mindre foder. BioMar’s Performance Concept muliggør optimering af fiskefoder uden at gå på kompromis med fiskenes ernæringsmæssige behov og fiskeopdrættets målsætninger. Dette er ikke blot godt for fiskeopdrættere og akvakulturen, men også godt for miljøet.

­


Fiskefoder indeholder kvælstof (N) og fosfor (P), som er essentielle for at fisken kan vokse. Men hvis der er for meget kvælstof og fosfor i vandet, forringes vandkvaliteten. Og vandkvaliteten påvirker vandmiljøet og fiskeopdrætternes resultater - så jo mindre foder der bruges til at producere fisk, jo bedre.

Foderkvotient (FCR)

Foderkvotienten er en almindeligt anvendt præstationsindikator inden for fiskeopdræt og andre former for husdyrbrug, der måler forholdet mellem input og output.

Illustration: Beregning af foderkvotient

Mens den optimale foderkvotient afhænger af utallige faktorer - såsom vandkvalitet, temperatur og styringsparametre på opdrættet - ønsker de fleste fiskeopdrættere at minimere foderkvotienten uden at gå på kompromis med fiskens ernæringsbehov og deres opdrætsmål. Alt andet lige hjælper innovativt fiskefoder fiskeopdrættere med at reducere foderkvotienten. Moderne teknologi og viden gør det muligt for BioMar at lave højtydende fiskefoder med minimal foderkvotient.

Ved at have en lav foderkvotient kan fiskeopdrættere producere fisk med minimal indvirkning på miljøet og opnå bedre resultater ved at bruge mindre foder.

En lav foderkvotient resulterer i følgende:

  • Mindre udledning af kvælstof og fosfor

  • Bedre vandkvalitet

  • Mindre indvirkning på miljøet