Omsorg for livet i vandet

De marine fiskebestande er i fare. Vi er nødt til at tage bedre vare på vores verdenshave for at bevare verdens marine fiskebestande og skabe bæredygtig udvikling.

­


BioMar tilstræber at leve op til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 14, for at hjælpe med at løse de problemer, som vores have står over for, såsom overfiskning, forringelse af biodiversiteten og tiltagende eutrofiering i kystområderne.

I løbet af de sidste tre årtier er mængden af biologisk ikke bæredygtigt fiskeri tredoblet. Dette er en stor trussel mod den globale andel af marine fiskebestande og vores have.

Bæredygtigt foder til akvakultur

For at overvinde de problemer, der truer det marine økosystem som helhed, er det afgørende at øge bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havene og deres ressourcer. I akvakulturbranchen kræver

dette, at der findes bæredygtigt foder. BioMar er i stand til at producere fiskefoder, der:

  1. Dækker de ernæringsmæssige behov hos fisk, samtidig med at foderet er sammensat med mindre afhængighed af knappe marine ressourcer

  2. Gør det muligt for opdrættere at producere en større mængde fisk, end hvad der anvendes i form af foder (FIFO <1), hvilket gør akvakultur mere bæredygtig end nogensinde før.

Derfor kan opdrættere, der bruger BioMar-foder, begrænse virkningerne af overfiskning og yde omsorg for livet i vandet.

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

Hvad er FIFO?

FIFO (Fish In: Fish Out) er en beregning, der bruges til at måle akvakulturens præstationer i forhold til den mængde industrifisk, der anvendes til foder og til opdrættet fisk.

­

BioMar bestræber sig på at leve op til et udvalgt antal af FN's mål for bæredygtig udvikling. Få mere at vide på: https://www.un.org/sustainabledevelopment/