Vejen mod en endnu mere bæredygtig fiskebranche

Hvad skal der til, for at fiskebranchen kan blive endnu mere bæredygtig og stå stærkere i fremtiden? I projektet ”Båden til Borgen” under ledelse af Tænketanken Frej samarbejder fiskeopdrættere, fiskere og andre aktører i branchen om at pege på den bedste vej mod en bæredygtig udvikling.

­


Under ledelse af Tænketanken Frej og i tæt samarbejde med Dansk Akvakultur, Musholm A/S og andre aktører i akvakultur- og fiskerierhvervt skal BioMar forsøge at foreslå flere løsninger på, hvordan akvakultur og fiskeri kan indgå i et bedre samspil med miljø- og naturinteresser.

Projektet skal vise vejen mod endnu mere bæredygtige løsninger, så fisk fremover i endnu højere grad kan være et aktivt tilvalg i en sund og nærende kost. Projektet tager udgangspunkt i, at det er de, som producerer fiskene, dvs. opdrætterne og fiskerne, som er bedst stillet til i fællesskab at pege på de største udfordringer for en bæredygtig fremtidig udvikling i branchen, og på de bedste løsninger.

Vejen mod en endnu mere bæredygtig fiskebranche

Projektet forstærker akvakulturens sameksistens og samarbejde med fiskeribranchen. I BioMar’s optik er projektet endvidere en vej til at sætte sig til modværge mod, at der fremsættes uaktuelle påstande, der dæmoniserer en branche og et erhverv, som engagerer sig i en af verdens mest bæredygtige fødevareproduktioner. Dette kan gøres ved at samarbejde om at give et retvisende billede til samfundet og skabe konstruktiv debat. BioMar som en af de officielle partnere i projektet vil selvfølgelig gerne være med i en proces, der forhåbentlig ændrer politikernes syn på erhvervet og derved påvirker lovgivningen

Fiskere og fiskeopdrættere og andre aktører i fiskebranchen fra hele landet samles den 9. december 2022 til en workshop for at drøfte, hvad der skal til, for at produktion af fisk kan blive mere bæredygtig og stå stærkere i fremtiden.

Anbefalingerne fra branchen vil i februar 2023 blive overleveret til politikere på Christiansborg. Her vil de vigtigste samfundsaktører fra det politiske, civilsamfundet og vidensinstitutionerne blive inviteret.