Vi påtager os ansvaret

Miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig adfærd er ikke blot en virksomhedsforpligtelse for BioMar, men kræves ligeledes af vores leverandører. Vores SAAT-team (Supplier Approval, Audit and Traceability) der godkender, kontrollerer og sikrer sporbarhed hos vores leverandører, sikrer en robust, stabil og bæredygtig forsyningskæde bag hvert eneste BioMar-foder, der leveres til kunder verden over.

De råvarer, BioMar indkøber, kommer fra hele verden og fra meget forskellige miljøer. For BioMar er det meget vigtigt at sikre, at hver eneste råvare, der anvendes i foder fra BioMar, produceres og leveres ansvarligt og med minimal påvirkning af miljøet og lokalsamfundene. Til dette formål har BioMar etableret sit SAAT-team (Supplier Approval, Audit and Traceability), for at sikre, at alle vores leverandører lever op til BioMars krav, og at vi styrer vores påvirkning gennem en global og kompleks forsyningskæde.

Hvad er SAAT?

BioMars SAAT-team (Supplier Approval, Audit and Traceability) er overordnet ansvarlig for at godkende og kontrollere leverandørerne og sikre, at råvarerne, der bruges til produktion af BioMar-foder, kan spores. SAAT-teamet sikrer en konsekvent godkendelsesproces af høj kvalitet af både leverandører og råvarer, baseret på BioMars adfærdskodeks og BioMar-koncernens indkøbspolitik.

Alle leverandører skal gennemgå en godkendelsesproces, der f.eks. kan omfatte evaluering af produktionsprocessen, fastsættelse af akkrediteringsniveau og risikovurdering for råvarer, herunder evaluering af fødevaresikkerhed. Kun godkendte leverandører kan opnå kontrakter med BioMar og kun godkendte råvarer kan sælges til BioMar, hvilket sikrer kvalitet og mindsker risici. Disse processer udføres i tæt samarbejde med lokale og globale indkøbsteams såvel som kvalitets- og fødevaresikkerheds- og andre assisterende afdelinger, som alle gør en stor indsats.

BioMars indkøbsafdelinger opdaterer løbende vores database med leverandører og råvarer. Eksisterende leverandører og råvarer evalueres årligt, og de krævede dokumenter opdateres løbende året igennem. Kontrol på stedet er en vigtig opfølgning, der sikrer, at vores leverandører overholder BioMars politikker og standarder. Hvert år udfører vores audit teams omkring 15-20 globale og adskillige lokale kontroller med deltagelse af erfarent personale fra BioMar, som hver især bidrager med deres egne ekspertiseområder såsom indkøb, fødevaresikkerhed, kvalitet, bæredygtighed og logistik. Leverandører af råvarer inden for SAAT-mandatet omfatter producenter og forhandlere inden for mange forskellige kategorier, som f.eks. fiskemel og planteprotein. Alle led i værdikæden for råvarer, lige fra tjek af at f.eks. sojabønner og palmeprodukter ikke kommer fra skovrydningsområder til korrekt transport, er en del af SAAT-systemet til godkendelse af leverandører.

Til understøttelse af SAAT-arbejdet, er BioMar i gang med at implementere bæredygtige metoder til yderligere at forbedre sine godkendelses- og kontrolsystemer. Det gør BioMar i stand til at udvide dybden af gennemsigtigheden og sporbarheden for hver eneste råvare, der findes i BioMars systemer.

Vi påtager os ansvaret

BioMar er globalt involveret med aktiviteter verden over. Det kræver, at vi tager ansvar for konstant at minimere det miljømæssige aftryk og sikre positiv indflydelse på lokale økosystemer og samfund. BioMar stræber efter at leve op til dette ansvar og opfordrer andre interessenter i forsyningskæden til at gøre det samme, for at sikre en bæredygtig fremtid.