Blue Impact aquaculture feed for trout

Blue ImpactAQUA

Arter

Brand

Stadie

Kategori

BæredygtighedVoksefoder

Produktfunktioner

Blue IMPACT™ Aqua har til formål at reducere totalfosfor i foderet og øge ydeevnen. Denne kombination giver fiskeopdrættere en løsning, hvor de ressourcer, der bruges i foderet, udnyttes endnu mere effektivt af fiskene.

  • Reducerer foderfosfor med op til 25 % sammenlignet med standard markedsfoder.

  • Øger fiskeproduktionen med den samme fosforfrigivelse.

  • Høj fordøjelighed af fosfor.

­

Klik her for at anmode om adgangskode og link til databladene.
Hvis du allerede har adgangskoden, kan databladene tilgås ved at klikke her.

Foderløsninger

Brændstof til vækst og ydeevne

Få mere at vide