DAN-EX

Arter

Eel

Stadie

Starter

Kategori

RASTop performance

Produktfunktioner

DAN-EX er det bedst sælgende ålefoder i Europa. Baseret på mange års erfaring og udvikling og med det bredeste udvalg af størrelser til alle ålestadier leverer DAN-EX den laveste foderkvotient, højeste vækstrate og maksimal produktion pr. m3 for at minimere de samlede omkostninger pr. kg produceret ål og maksimere opdrætsproduktionen.

  • Et omhyggeligt udvalg af råvarer med høj velsmag sikrer stabil foderoptagelse i løbet af året.

  • Afbalancerede næringsstoffer og optimeret formulering gør dette foder velegnet til indendørs RAS-opdræt med minimal affaldsproduktion.

  • Unikke 0,4 mm mini pellets tillader nem overførsel af glasål til tørfoder.