Vähemmän on enemmän

Kalanviljelijät voivat saada parempia tuloksia vähemmällä rehulla. BioMarin Performance Concept mahdollistaa kalanrehun optimoinnin tinkimättä kalojen ravitsemuksellisista tarpeista ja tuotannon tavoitteista. Tämä ei ole ainoastaan kalanviljelijöiden ja vesiviljelyalan etu, vaan se on hyväksi myös ympäristölle.

­


Kalanrehu sisältää typpeä (N) ja fosforia (P), jotka ovat kalan kasvamiselle välttämättömiä ainesosia. Liialliset typen ja fosforin määrät heikentävät kuitenkin veden laatua. Ja koska veden laatu vaikuttaa vesielinympäristöön ja kalanviljelijöiden saavuttamiin tuloksiin, on sitä parempi, mitä vähemmän rehua kalantuotantoon tarvitaan.

Rehukerroin (feed conversion rate, FCR)

Rehukerroin on yleisesti käytetty kalanviljelyn ja tuotantoeläinten suorituskykyindikaattori, joka mittaa panoksen (syötetty rehu) ja tuotoksen (tuotettu kilo lihaa) suhdetta.

Kuva: Rehukerroin laskeminen - Näin lasket rehukerroin

Optimaalinen rehukerroin riippuu useista tekijöistä - kuten veden laadusta ja lämpötilasta, sekä laitoksen hoidosta. Kalankasvattajat haluavat minimoida rehukertoimen ja huolehtia samalla kasvatettavien kalojen terveydestä ja omista tuotantotavoitteistaan. BioMarin kalanrehut auttavat kalanviljelijöitä pienentämään rehukerrointa.

Alhaisen rehukertoimen avulla kalanviljelijät tuottavat ympäristöystävällistä kalaa ja saavat parempia tuloksia käyttämällä vähemmän rehua.

Alhainen rehukerroin tarkoittaa:

  • Matalammat typen ja fosforin päästöt

  • Parempi vedenlaatu

  • Pienemmät ympäristövaikutukset