Mikrolevät entistä merkittävämmässä roolissa Biomarin rehutuotannossa

BioMarin rehutehdas Tanskan Brandessa lisää entisestään mikrolevien käyttöä rehun raaka-aineena. Mikrolevien käyttö rehun raaka-aineena tukee BioMarin kestävän kehityksen kunnianhimoisia tavoitteita. Mikrolevien käyttö vähentää luonnonvaraisista kaloista valmistettavien raaka-aineiden tarvetta rehussa.

Leväpohjainen raaka-aine rehuntuotannossa

Rehun raaka-ainevalikoiman laajentaminen on yksi BioMarin innovaatioiden tärkeimmistä lähtökohdista. Selvitämme jatkuvasti uusien raaka-aineiden käyttöä rehuissamme, haluamme edistää osaltamme kestävää kehitystä.

BioMarin leväpohjaisten raaka-aineiden tutkimus- ja kehitystyö alkoi jo vuonna 2013. Teimme laajoja tutkimusprojekteja sekä itsenäisesti oman tuotekehityksen, että yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Viimeisin tutkimusprojekti Alga4Fuel & Aqua toteutettiin yhteistyössä keskeisten sidosryhmien, BioMar Kreikan, ja Thessalian Yliopiston kanssa.

Ensimmäiset käyttökelpoiset mikrolevää sisältävät rehut tulivat markkinoille vuonna 2016, ja vuonna 2021 BioMar tuotti jo miljoona tonnia mikroleviä sisältävää kalanrehua. BioMarin Branden tuotantolaitoksen raaka-ainevalikoimassa käytettävä mikrolevän määrää ei ole enää vain pieni raaka-aine lisä, se on tärkeä raaka-aine rehussa.

BioMar Baltics’n toimitusjohtaja Anders Brandt-Clausen selventää: "Mikrolevät ovat olleet kiinnostava rehun raaka-aine jo vuosia. Olemme iloisia voidessamme lisätä merkittävästi käyttämiämme levien määrää ja nostaa kestävän kehityksen tavoitteita tunnetuimpien tuotteidemme osalta. Mikrolevä ei ole enää pelkästään uusi, kiinnostava idea - olemme tehneet siitä käyttökelpoista raaka-ainetta kalarehuun.”

Kestävän kehityksen mukainen runsasravinteinen rehu

Kalajauho ja -öljy on tunnetusti erinomaista ravintoa kasvatettaville kaloille. Merestä saatavien raaka-aineiden määrä on kuitenkin rajallinen. Lisäämällä runsaasti omega 3-rasvahappoja sisältäviä mikroleviä kalanrehuun on mahdollista ohittaa luonnonvaraiset kalat, ja käyttää suoraan meren omega 3 -rasvahappojen alkuperäisiä lähteitä. Näin vähennämme valtameriin kohdistuvaa painetta ja varmistetaan samalla kalojen optimaalinen ravinto. Mikrolevien käyttö alentaa Fish In: Fish Out -suhdetta.

Tärkeä tekijä tavoitteiden saavuttamisessa

BioMarin rehuun käytettävät raaka-aineet eivät sovellu sellaisenaan ihmisen ravinnoksi, ne eivät siten kilpaile ihmisten ravintoketjun kanssa.

BioMarin tavoite vuoteen 2030 mennessä on käyttää puolet rehujen raaka-aineista kierrätettävillä ainesosilla. Kierrätettävät raaka-aineet ovat peräisin kalateollisuuden sivutuotteista ja sivuvirroista. BioMarin käyttämät raaka-aineet tulevat tasapainottamaan ekosysteemiä merkittävästi, ne lisäävät positiivisia ympäristövaikutuksia.

Corbionin toimittama AlgaPrime™ DHA-raaka-ainetta tullaan käyttämään BioMarin tunnetuissa ja tehokkaissa rehuissa. DHA lisää mm. tuotesarjojen Blue IMPACT, EFICO Enviro ja ORBIT -rehujen kestävän kehityksen profiilia.

"Nämä ovat ensimmäisiä askelia seuraavan sukupolven rehuille. Tulevaisuuden rehut ovat entistä kestävämmän kehityksen mukaisia. Mikrolevien lisääminen rehuun on ekologinen kehitys, josta on suora hyöty myös viljelijän omaan hiilijalanjälkeen”, Anders Brandt-Clausen kiteyttää.