Υπεύθυνες Προμήθειες

Επαναπροσδιορίζοντας τα συστατικά των ιχθυοτροφών

Στη BioMar έχουμε δεσμευτεί για την υπεύθυνη προμήθεια όλων των πρώτων υλών μας, καθώς αποτελούν πάνω από το 95% του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενώ έχουν σημαντική κοινωνική επίδραση.

Προσπαθούμε συνεχώς να εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, γι' αυτό και τα πέντε βασικά μας θεμελιώδη στοιχεία για τη υπεύθυνη προμήθεια είναι ενσωματωμένα σε όλα όσα κάνουμε - από την προστασία της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων έως την ευθυγράμμιση με τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και την προστασία των φυσικών πόρων.

Πάντα διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με υψηλή ακεραιότητα και μέσα από αφοσιωμένη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους μας, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε μέρος μιας μεγαλύτερης αλυσίδας αξίας όπου η διαφάνεια και η συνεργασία είναι βασικές.

Οι πέντε θεμελιώδεις αρχές

1. Διεκπεραίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων νόμιμα και με ακεραιότητα

2. Αφοσιωμένοι στη συνεργασία και τη διαφάνεια

3. Διασφάλιση της ποιότητα των προϊόντων και της ασφάλειας των τροφίμων

4. Προστασία των φυσικών πόρων

5. Υπεράσπιση των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων

Συνεργαζόμαστε και επαναπροσδιορίζουμε τα συστατικά των τροφών

Δίνουμε προτεραιότητα και επενδύουμε στις στενές συνεργασίες μας με προμηθευτές, πελάτες και λοιπούς φορείς. Θεωρούμε ότι αυτές οι συνεργασίες αποτελούν το καλύτερο θεμέλιο για την καθιέρωση καινοτόμων και βιώσιμων πρωτοβουλιών στον κλάδο μας.

Χάρη στην ανταλλαγή ειδικών γνώσεων και στοχευμένων σχεδίων δράσης με αυτούς τους εξειδικευμένους και καινοτόμους φορείς, επιτυγχάνονται οι αειφόρες διαδικασίες που αφορούν τους πελάτες και την ανάπτυξη τής αλυσίδας αξίας.

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας και ανταλλάσοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις μας για τις πρώτες ύλες, την παραγωγή ιχθυοτροφών και την εκτροφή, μπορούμε να συμβάλουμε από κοινού στη βιώσιμη πρόοδο του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας.

Υποβάλετε το προϊόν σας στην γραμμή ελέγχου καινοτόμων πρώτων υλών

Θέλετε η BioMar να γνωρίζει την εξαιρετική φυτική πρώτη ύλη σας; Έχετε ένα νέο συστατικό να προτείνετε στην αγορά; Υποβάλετέ το για έλεγχο στην γραμμή ελέγχου καινοτόμων πρώτων υλών.

Παγκόσμια πολιτική προμηθειών

Η ακεραιότητα, η βιωσιμότητα και η δέσμευσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυριαρχούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μας.

Διαβάστε τις πολιτικές μας