Η Οργανωτική μας Δομή

Η ηγετική μας ομάδα καθοδηγεί το στρατηγικό μας όραμα και τη δέσμευσή μας προς την επιχειρηματική αριστεία. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει σταθερές κατευθυντήριες γραμμές και σαφείς στόχους για τους εργαζομένους. Η καθοδήγησή της, αποτελεί έμπνευση για όλους εμάς που εργαζόμαστε στη BioMar, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να συνεχίσουμε επιτυχώς την αποστολή μας.

Όμιλος διαχείρισης BioMar

 • Carlos Diaz

  Carlos Diaz

  Διευθύνων Σύμβουλος, BioMar Group

 • Claus Eskildsen

  Claus Eskildsen

  Οικονομικός Διευθυντής, BioMar Group

 • Andrew Campbell

  Andrew Campbell

  Διευθύνων Σύμβουλος, AQ1

 • Paddy Campbell

  Paddy Campbell

  Αντιπρόεδρος, Τμήμα Σολομού

 • Henrik Aarestrup

  Henrik Aarestrup

  Αντιπρόεδρος, LATAM, Γαρίδες & Εκκολαπτήρια

 • Ole Christensen

  Ole Christensen

  Αντιπρόεδρος, Τμήμα EMEA

 • Francois Loubere

  Francois Loubere

  Αντιπρόεδρος, Ασία

 • Sif Rishøj

  Sif Rishøj

  Αντιπρόεδρος, Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Επικοινωνίας, BioMar Group

 • Wasiem Husain

  Wasiem Husain

  Αντιπρόεδρος, Στρατηγική, Επιχειρηματική Ανάπτυξη & Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

 • Vidar Gundersen

  Vidar Gundersen

  Διευθυντής Τμήματος Αειφορίας , BioMar Group

 • Simon Wadsworth

  Simon Wadsworth

  Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, BioMar Group

 • Katherine Bryar

  Katherine Bryar

  Διευθύντρια Marketing, BioMar Group

 • Roger Hendry

  Roger Hendry

  Διευθυντής Παραγωγής & Τεχνολογίας, BioMar Group

 • Morten Holdorff Møjbæk

  Morten Holdorff Møjbæk

  ΔιευθυντήςΤμήματος Προμηθειών

 • Henrik Frøsig

  Henrik Frøsig

  Διευθυντής Πληροφορικής, BioMar Group

 • Helle Sørensen

  Helle Sørensen

  Διευθύντρια Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Δεδομένων, BioMar Group

 • Michael Gammelgaard

  Michael Gammelgaard

  Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, BioMar Group

 • Per Bjørn Helleshøj

  Per Bjørn Helleshøj

  Διευθυντής Οικονομικών, BioMar Group

Διοικητικό Συμβούλιο & Ιδιοκτησία της BioMar

Γνωρίστε tο Διοικητικό Μας Συμβούλιο