Τροφές Πάχυνσης

Οι σειρές τροφών πάχυνσης μας βοηθούν τους ιχθυοκαλλιεργητές να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις εκμεταλλεύσεις τους σύμφωνα με τα συστήματα και τις συνθήκες της παραγωγής τους για την επίτευξη των ατομικών επιχειρηματικών τους στόχων. Η υψηλή ποιότητα και η απόδοση των ιχθυοτροφών μας εξασφαλίζουν στους ιχθυοκαλλιεργητές συνεπή και σταθερά αποτελέσματα παραγωγής.