Η Υπόσχεσή μας

Η BioMar έχει δεσμευθεί απέναντι στο πλανήτη και τον κόσμο, με ένα σύνολο φιλόδοξων στόχων που αποσκοπούν να βοηθήσουν στην αναγέννηση του περιβάλλοντός μας, επιτρέποντας παράλληλα στην ανθρωπότητα να συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Κλιματική Δράση

Η BioMar βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μείωσης των εκπομπών στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi), ευθυγραμμίζοντας τους επιχειρησιακούς μας στόχους σύμφωνα με τις μειώσεις που απαιτούνται για τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5°C.

Αυτή η δέσμευση σηματοδοτήθηκε από την υιοθέτηση βραχυπρόθεσμων στόχων για το 2030, και αποτελεί τη βάση για την επίτευξη μελλοντικών σκοπών και δράσεων που αφορούν τη βιωσιμότητα. Θα επανεκτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να θέσουμε αξιόπιστα έναν μακροπρόθεσμο στόχο μηδενικών εκπομπών με βάση την εμπειρία από το βασικό βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό.

Με τους ευθυγραμμισμένους μας στόχους που αφορούν τον περιορισμό της ανόδου του 1,5°C, ενισχύουμε τη θέση μας απέναντι σε αυτήν την παγκόσμια πρόκληση.

­


Ορόσημα το 2023

 • Συνολικό αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου για τις τροφές της BioMar: 1.91 τόνοι CO2/τόνο τροφής  (-11.9% βάσει του 2020) 

 • Κατάσταση Πεδίων Εφαρμογής 1 & 2 SBTi: -15.3% βάσει του 2020 (βασισμένη στις συνθήκες της Αγοράς) 

 • Πεδίο Εφαρμογής 3 SBTi: -12.5% από το 2021 

 • Επίτευξη των Πεδίων 1 & 2 μείωσης των εκπομπών, μέσω τεχνολογικών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και βελτιστοποίηση των καυσίμων 

 • Επίτευξη Πεδίου 3 μείωσης εκπομπών, μέσω υπεύθυνων προμηθειών και βελτιωμένου προγραμματισμού προμήθειας α’ υλών. 

Κατεβάστε τα ορόσημα της δράσης μας για το κλίμα 2023 (EN)

Στόχοι για το 2030

 • Μείωση, κατά το 1/3 του συνολικού αποτυπώματος αερίων θερμοκηπίου (GHG) από τις τροφές μας έως το 2030  

 • Επαληθεύσιμοι επιστημονικοί στόχοι, μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi) ευθυγραμμισμένοι με τις μειώσεις που απαιτούνται για την συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 1.5°C  

 • Δεσμευόμαστε για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG)  στο 42%, των πεδίων 1 & 2,  μέχρι το 2030 (σημείο αναφοράς το 2020)  

 • Δεσμευόμαστε για τη μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (GHG) στο 30%, του πεδίου 3, που αφορούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και σταδίων παραγωγής και διανομής, μέχρι το 2030 (σημείο αναφοράς το 2021)  

 • Φιλοδοξούμε να πετύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές των δραστηριοτήτων μας μέχρι το 2045, με σημείο αναφοράς το 2020. 

Κυκλικη οικονομια και διαχειριση

Στη BioMar, αναλαμβάνουμε δράση για τους τομείς ευθύνης μας. Ενθαρρύνουμε και προωθούμε τις αποκαταστατικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού μας και έχουμε θέσει στόχους για τα ελάχιστα επίπεδα ενσωμάτωσης κυκλικών και αποκαταστατικών συστατικών.

Η BioMar θεωρεί ότι οι πρώτες ύλες που προέρχονται από υποπροϊόντα και ροές αποβλήτων είναι κυκλικές. Επιδιώκουμε να αποσυνδέσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού ιχθυοτροφών από τον άμεσο ανταγωνισμό με τα τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ως αποκαταστατικά συστατικά ορίζουμε τις πρώτες ύλες που μετατοπίζουν σημαντικά την ισορροπία ανάμεσα στις επιπτώσεις στο οικοσύστημα και στα ανθρώπινα συστήματα παραγωγής προς καθαρά θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν καθαρά θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα σε σύγκριση με χρονικά οριοθετημένους δείκτες αναφοράς.

­


Ορόσημα το 2023

 • 29% Κυκλικά ή/και αποκαταστικά συστατικά  

 • Ενίσχυση της αποκαταστικής μας προσέγγισης, μέσω υποβολής δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά για τη βελτίωση τού εύρους βιοποικιλότητας. 

 • Νέα συνεργασία με την γαλλική εταιρεία παραγωγής εντομάλευρου, Agronutris, η οποία έχει χτίσει μία μακροχρόνια συνεργασία με παραγωγούς εντομαλεύρων, αξιοποιώντας υποστρώματα (παρα-προϊόντα), μικρής αξίας. 

 • Επίτευξη χαμηλού FFDR στο 0.67, χάρη στην συνολική μείωση συμμετοχής θαλάσσιων συστατικών, μεγαλύτερης συμμετοχής trimmings  και νέων συνεργασιών που αφορούν σε κυκλικά θαλάσσια παρα-προϊόντα 

 • Συνεργασία με βασικούς προμηθευτές για την προώθηση πρακτικών αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αναγεννητικής γεωργίας 

 • Εντοπισμός διαφόρων εταιρειών παραγωγής κυκλικών προϊόντων ζύμωσης με χαμηλό αντίκτυπο και αξιολόγηση εμπορευματοποίησής τους, μέσω ειδικής επιστημονικής πλατφόρμας. 

Κατεβάστε τα Kυκλικά & αποκαταστατικά Oρόσημα 2023 (EN)

Στόχοι Για Το 2030

 • To 50 % των πρώτων υλών μας θα ακολουθεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης έως το 2030 

 • Επιδιώκουμε να αποσυνδέσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφών από τον άμεσο ανταγωνισμό με τα τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση 

 • Αύξηση της χρήσης κυκλικών συστατικών 

 • Αύξηση της χρήσης αποκαταστατικών συστατικών 

 • Ετήσια έκθεση συμμόρφωσης στοχευμένων πρώτων υλών 

 • Αυξημένη τεκμηριωμένη διαφάνεια 

Κινητοποιηση ανθρωπων

Στην BioMar δεσμεύουμε άμεσα το σύνολο της αξιακής αλυσίδας μας, καθώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ισχυρό αντίκτυπο στον κόσμο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων, η οποία άλλωστε βρίσκεται στον πυρήνα κάθε ανθεκτικής κοινωνίας.

Σκοπός μας είναι να υλοποιήσουμε σεμινάρια κατάρτισης και προγράμματα ανάπτυξης τα οποία θα απευθύνονται σε εργαζομένους, υδατοκαλλιεργητές και κοινότητες. Θα συμμετάσχουμε ενεργά σε προγράμματα βελτίωσης της γεωργίας και της αλιείας και σε πρωτοβουλίες βελτίωσης προμηθευτών. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, επιδιώκουμε να κινητοποιούμε 100.000 άτομα ετησίως έως το 2030.

Προωθούμε τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα μέσω πρωτοβουλιών όπως η υπεύθυνη πολιτική αμοιβών και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Επιπλέον, επιστρατεύοντας την καινοτομία, δημιουργούμε τροφές υδατοκαλλιέργειας που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να προβαίνουν σε πιο υγιεινές και πιο βιώσιμες διατροφικές επιλογές. Τέλος, θα συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε στην ενεργό συμμετοχή μας στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη βιώσιμη διατροφή.

­


Ορόσημα του 2023

 • Πάνω από 45.000 άτομα επωφελήθηκαν από τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων

 • Το 97% του εργατικού δυναμικού αμείβεται στο επίπεδο του βασικού μισθού ή πάνω από αυτό, ελαφρώς λιγότερο από το 98% του 2022.

 • Η καθαρή βαθμολογία προώθησης (Net Promoter Score), μεταξύ των εργαζομένων μας, άγγιξε το 49, μεγαλύτερη σε σχέση με το 45 του 2022. Αυτό τοποθετεί την BioMar στο 10% των κορυφαίων βιομηχανικών εταιρειών παγκοσμίως.

 • Η εκπροσώπηση των γυναικών στην διοίκηση της εταιρείας, αυξήθηκε από το 26% στο 27%. Γενικώς, το 21% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας είναι γυναίκες. Το 34% των νέο-προσληφθέντων στελεχών είναι γυναίκες.

 • Έναρξη εργασιών από την Ομάδα Εργασίας για τη Δυτική Αφρική, μέσω της Παγκόσμιας Στρογγυλής Τράπεζας για τη βελτίωση των επιπτώσεων της αλιείας, βάσει ESG

 • Η BioMar συνεισέφερε στον κοινωνικό έλεγχο των επιπτώσεων της βιομηχανίας θαλάσσιων συστατικών, σε Σενεγάλη και Μαυριτανία

Κατεβάστε τα ορόσημα του Enable People 2023 (EN)

Στόχοι για το 2030

 • 100.000 άτομα που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων ετησίως, έως το 2030

 • Όλοι οι μισθοί θα είναι πάνω από το επίπεδο του βασικού μισθού

 • 100% ισότιμη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα καριέρας

 • 100% ίση αμοιβή

Αποτελέσματα (17)

  Καθαρισμός του βυθού στο λιμάνι του Βόλου από τη BioMar

  Με σταθερή προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το καλοκαίρι του 2023 η BioMar Hellenic πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια σημαντική δράση για τη προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Παγασητικού Κόλπου.

  Διαβάστε περισσότερα

  Η BioMar δεσμεύεται να ακολουθήσει την πλέον φιλόδοξη προσέγγιση ως προς τις μηδενικές εκπομπές

  Η BioMar είναι ο πρώτος παγκόσμιος προμηθευτής τροφών υδατοκαλλιέργειας που υιοθετεί τη συγκεκριμένη διαδρομή προς το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi).

  Διαβάστε περισσότερα

  Οι στόχοι της BioMar για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα αναγνωρίστηκαν ως οι «πλέον φιλόδοξοι»

  Επί του παρόντος αυτός είναι ο πλέον φιλόδοξος προσδιορισμός που διατίθεται μέσω της διαδικασίας της πρωτοβουλίας Science Based Targets Initiative (SBTi).

  Διαβάστε περισσότερα

  Στόχος μας η αειφορία σε κάθε συσκευασία τροφής

  Ο Όμιλος BioMar αναζητά διαρκώς αειφόρες λύσεις για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Πρόσφατη πρωτοβουλία του εργοστασίου ιχθυοτροφών της BioMar στη Δανία είναι η χρήση συσκευασιών που αποτελούνται κατά 75 % από ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό.

  Διαβάστε περισσότερα

  Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

  Οι πρώτες ύλες που αγοράζει η BioMar προέρχονται από αειφορικές πηγές σε ολόκληρο τον κόσμο και από διαφορετικά περιβάλλοντα.

  Διαβάστε περισσότερα

  Πρώτες ύλες από υπεύθυνους προμηθευτές

  Η BioMar διασφαλίζει με διάφορους τρόπους ότι οι πρώτες ύλες της προέρχονται από υπεύθυνους προμηθευτές και είναι ασφαλείς.

  Διαβάστε περισσότερα

  Ψάρια, μια καλή πηγή πρωτεΐνης

  Η υδατοκαλλιέργεια συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μορφές παραγωγής τροφίμων με τη μικρότερη ένταση πόρων.

  Διαβάστε περισσότερα

  Προστατεύουμε τη ζωή στο νερό

  Τα αλιευτικά αποθέματα των θαλασσών κινδυνεύουν. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τους ωκεανούς μας ώστε να διατηρήσουμε τα παγκόσμια αλιευτικά αποθέματα των θαλασσών και να συμβάλλουμε στη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης.

  Διαβάστε περισσότερα

  Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Όλες οι δραστηριότητές μας έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από τις πτήσεις των αεροσκαφών και τη θέρμανση των κατοικιών έως τη διατροφή των οικογενειών μας.

  Διαβάστε περισσότερα

  Αειφόρες ιχθυοτροφές με μικροφύκη θαλάσσιας προέλευσης

  Τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου “Alga4Fuel&Aqua” στο οποίο συμμετέχει η BioMar Hellenic δείχνουν ότι ένα μίγμα μικροφυκών των

  Διαβάστε περισσότερα

  Οι στοχοι τησ biomar για τη μειωση των εκπομπων ανθρακα αναγνωριστηκαν ωσ οι «πλεον φιλοδοξοι»

  Επί του παρόντος αυτός είναι ο πλέον φιλόδοξος προσδιορισμός που διατίθεται μέσω της διαδικασίας της πρωτοβουλίας Science Based Targets Initiative (SBTi).

  Διαβάστε περισσότερα