Οι στόχοι της BioMar για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα αναγνωρίστηκαν ως οι «πλέον φιλόδοξοι»

Στην παρουσίαση της Έκθεσης Αειφορίας της BioMar για το 2022 στις 19 Απριλίου 2023, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι κατέστη η πρώτη εταιρεία ιχθυοτροφών της οποίας οι φιλόδοξοι στόχοι για μείωση των εκπομπών άνθρακα επικυρώθηκαν από ανεξάρτητο φορέα και είναι σύμφωνοι με την οδηγία για τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C. Επί του παρόντος αυτός είναι ο πλέον φιλόδοξος προσδιορισμός που διατίθεται μέσω της διαδικασίας της πρωτοβουλίας Science Based Targets Initiative (SBTi).

«Καθώς το 80% περίπου των εκπομπών άνθρακα στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας προέρχεται από τις ιχθυοτροφές, οι πελάτες μας αναμένουν από τη BioMar να λάβει γρήγορα φιλόδοξα μέτρα ώστε να μειωθούν οι εκπομπές μας», δήλωσε ο Vidar Gundersen, Διευθυντής Αειφορίας του Ομίλου BioMar.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή συγκαταλέγονται στα πλέον πιεστικά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης όσον αφορά τις εκπομπές ενέργειας και ορυκτών, ενώ τα επόμενα 10-20 έτη θα είναι αποφασιστικά για το αν θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε την τάση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) απευθύνει μια «τελική προειδοποίηση» σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η IPCC ανακοίνωσε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες είχαν ήδη προκαλέσει υπερθέρμανση του πλανήτη κατά περίπου 1,1°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα (IPCC, 2023). Αν συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση, η υπερθέρμανση πιθανόν θα αυξηθεί κατά 3°C σε σχέση με τα προ της βιομηχανικής εποχής επίπεδα έως το τέλος του αιώνα (Hausfather και Peters, 2020).

Η Έκθεση Αειφορίας της BioMar για το 2022 περιγράφει τους φιλόδοξους στόχους μείωσης που επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία SBTi. Το 2022 η συνολική μείωση εκπομπών της BioMar ήταν στο 5,5% από τη συνολική δέσμευση για μείωσή τους κατά 1/3 έως το 2030. Η BioMar έχει ξεκινήσει, μαζί με προμηθευτές, προγράμματα βελτίωσης για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αύξηση της κυκλικότητας και των πρακτικών αποκατάστασης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα των ιχθυοτροφών αφορούν εκπομπές πεδίου 3 που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες.

«Η εφαρμοσμένη αειφορία που βασίζεται στην επιστήμη αποτελεί δόγμα για τη BioMar και η ποιότητα των δεδομένων είναι καίριας σημασίας. Διαθέτουμε εξειδικευμένες ομάδες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο που εργάζονται με εργαλεία και μεθοδολογίες αιχμής για βελτιστοποιημένες λύσεις αειφορίας. Με τη συνεργασία μέσω της αλυσίδας αξιών θα επιτύχουμε όλοι τους στόχους μας πιο σύντομα», ανέφερε ο Vidar Gundersen.

Το 2022, η BioMar έκλεισε 60 χρόνια και γιόρτασε αυτό το ορόσημο με την ανάληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κοινοτικών έργων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Αυτά τα έργα παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Αειφορίας της BioMar για το 2022 μαζί με τη νέα εταιρική στρατηγική.

«Αναλάβαμε τη μεγαλύτερη στρατηγική διαδικασία στην ιστορία της BioMar. Μεταξύ των αποτελεσμάτων της νέας στρατηγικής μας είναι να προχωρήσουμε πέρα από τις τροφές με την ελπίδα να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε να καταστεί η BioMar πάροχος ακόμη καλύτερων λύσεων. Η νέα μας στρατηγική ABOVE & BEYOND θα καθοδηγήσει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας έως το 2028. Πρόκειται για μια φιλόδοξη στρατηγική με συναρπαστικές δυνατότητες, ενώ η αειφορία δεν αποτελεί πλέον απλώς μέρος της στρατηγικής —είναι η ίδια η στρατηγική», κατέληξε ο Carlos Diaz, CEO του Ομίλου BioMar.