Καινοτόμες Τροφές

Η BioMar ακολουθεί το μοντέλο της ανοιχτής καινοτομίας, επιλέγοντας τους καλύτερους επιστήμονες και ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς φορείς και κλάδους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε πρωτοπόρα συστατικά τροφών και νέες διατροφικές λύσεις.

Διαδικασία καινοτομίας της BioMar

Οι βιώσιμες λύσεις απαιτούν καινοτομία. Έχουμε επαναπροσδιορίσει την προσέγγισή μας και σχεδιάζουμε νέες διαδρομές για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις μελλοντικές ανάγκες. Έχουμε προσαρμόσει την εσωτερική ροή των εργασιών μας για να επιταχύνουμε την καινοτομία σε όλα τα τμήματα, τις λειτουργίες και τις γεωγραφικές περιοχές ώστε να παρέχουμε καινοτόμες ιχθυοτροφές και υπηρεσίες που μορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς.

Η διαδικασία καινοτομίας που ακολουθούμε, μάς επιτρέπει να κινούμαστε με ευκινησία προκειμένου να εντοπίζουμε τους πιθανούς προμηθευτές και τα αντίστοιχα νέα συστατικά, ώστε να μπορούμε άμεσα να δημιουργούμε νέα εμπορικά προϊόντα και λύσεις.

Υποβάλετε το προϊόν σας στην γραμμή ελέγχου καινοτόμων πρώτων υλών

Θέλετε η BioMar να γνωρίζει την εξαιρετική φυτική πρώτη ύλη σας; Έχετε ένα νέο συστατικό να προτείνετε στην αγορά; Υποβάλετέ το για έλεγχο στην γραμμή ελέγχου καινοτόμων πρώτων υλών.

Καινοτομία σε όλο τον κόσμο

Global Research & Development

Αποτελέσματα (3)

  Η BioMar εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις Ε&Α Εκκολαπτηρίων

  Το Κέντρο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας της BioMar στο Hirtshals της Δανίας εγκαινίασε μια νέα πτέρυγα εξειδικευμένη στην Έρευνα και Ανάπτυξη των εκκολαπτηρίων. Η δοκιμαστική εγκατάσταση LARVIVA Hatchery Hub εγκαινιάστηκε επίσημα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της BioMar Carlos Diaz.

  Διαβάστε περισσότερα

  Η BioMar εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις Ε&Α Εκκολαπτηρίων

  Το Κέντρο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας της BioMar στο Hirtshals της Δανίας εγκαινίασε μια νέα πτέρυγα εξειδικευμένη στην Έρευνα και Ανάπτυξη των εκκολαπτηρίων.

  Διαβάστε περισσότερα