Παγκόσμια Πολιτική

Η παγκόσμια πολιτική της BioMar καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κανονιστικών απαιτήσεων για κάθε πελάτη και χώρα.

Αυτή η παγκόσμια πολιτική ισχύει για όλες τις εταιρείες που βρίσκονται υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του ομίλου BioMar. Θα επανεξετάζονται περιοδικά από την Εκτελεστική Επιτροπή της BioMar για την ευθυγράμμισή τους με τους τρέχοντες και μελλοντικούς στόχους. Οι αναθεωρήσεις θα δημοσιεύονται και θα τίθενται υπόψη όλων των εργαζομένων και των σχετικών μερών.

Οι Αξίες Μας

Η Παραγωγή Μας

Οι Άνθρωποί Μας

Η προμήθειά μας

Τα Δεδομένα Σας

Γραμμή Υποστήριξης της BioMar

Εάν κάποιοι υπάλληλοι της BioMar ή τρίτοι πιστεύουν ότι υπήρξε παραβίαση ή υποψία παραβίασης οποιωνδήποτε κυβερνητικών νόμων, του Κώδικα Δεοντολογίας μας, των πολιτικών μας ή των προτύπων μας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή BioMar Speak-Up Line.

Υποβολή αναφοράς